Je bent hier

Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen

Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen

In het kort

Elke Vlaamse provincie beschikt over een Provinciaal Steunpunt dat samenwerkt met burgers, gemeenten en lokale organisaties om onze manier van wonen en bouwen te verduurzamen. In Vlaams Brabant is Dialoog de kennispartner van het steunpunt.

 

Over ‘Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen’

De steunpunten duurzaam wonen en bouwen zijn lokale netwerkorganisaties die de principes van duurzaam wonen en bouwen versneld naar de praktijk helpen vertalen. Ze verspreiden goede voorbeelden, wisselen ervaringen uit en verstrekken informatie op maat van verschillende doelgroepen.

 

De Steunpunten werken onderling nauw samen.  Er werd een platform opgericht voor afstemming, kennisuitwisseling en kwaliteitsbewaking. Dit platform wordt gecoördineerd door het Team Duurzame Ontwikkeling van de Vlaamse overheid.

 

 Plan van aanpak

De Provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen hebben een aanbod uitgewerkt voor particulieren, lokale besturen en bouwprofessionelen.

Heb je als particulier bouw- of verbouwplannen? Dan kan je bij het steunpunt in jouw provincie of stad terecht voor informatie of een bouwadvies op maat. Professionele adviseurs screenen plannen voor bouwprojecten en geven tips voor een betere energie- en waterprestatie, duurzame energiebronnen, materiaalgebruik, een gezond binnenklimaat, toegankelijkheid van het gebouw, keuze van een locatie enzovoort.

De Steunpunten ondersteunen en adviseren ook lokale besturen bij grote bouw- of verbouwprojecten binnen hun eigen patrimonium. Ze organiseren ook infosessies, excursies en vormingen voor lokale ambtenaren. Ook voor bouwprofessionelen (architecten, aannemers) worden vormingen en infosessies georganiseerd.

De Steunpunten bezorgen ook praktisch advies en informatie aan architecten, aannemers, studiebureaus en bouwpromotoren. Ze organiseren excursies, workshops en infosessies, gaan de dialoog aan met het hoger onderwijs, werken mee aan Teach the teacher, schrijven artikels en reiken elk jaar de Award Duurzaam Bouwen uit.

Elke provincie heeft een zeer sterk netwerk met zijn gemeenten en steden. Onder impuls van de steunpunten werden er bijkomende netwerken opgezet met actoren uit de economische, ecologische en sociale pijler zoals de Confederatie Bouw, de Bouwunie, de NAV,  Eandis/Infrax, Toegankelijkheidsbureaus, Woonwijzers-infopunten, Samenlevingsopbouw, Gezinsbond, OCMW's, Kredietinstellingen, bedrijven, universiteiten, hoge scholen en onderzoeksinstellingen.

 Betrokken partners

Acasus, Basbouwen, Dialoog, Kamp C, MilieuAdviesWinkel, Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen, Steunpunt DuboVlaamsBrabant, Steunpunt DuboLimburg, Vlaamse overheid.

 Meer informatie

Wil je als organisatie of lokaal bestuur meehelpen om duurzaam wonen en bouwen op de kaart te zetten, neem dan contact op met het steunpunt in jouw provincie of stad:

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw