Je bent hier » Projecten » Lokaal energie en klimaatpact 21

Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

De Europese ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050 vereist een grote mobilisering van alle bestuurslagen op het continent. Het lokale niveau speelt een sleutelrol in de realisatie van concrete acties op het terrein. Via het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) engageert de Vlaamse overheid zich samen met de Vlaamse steden en gemeenten om de klimaattransitie waar te maken.

 

Op 16 december 2022 werd het LEKP 2.1 goedgekeurd door de Vlaamse regering als addendum op het LEKP 2.0. Er werd gestart met het LEKP 1.0 om een nieuw ecosysteem uit te bouwen, waarbij lokale stakeholders, lokale besturen en het Vlaamse niveau nauwer samenwerken. Tegen eind oktober 2021 hadden 293 van de 300 lokale besturen het LEKP 1.0 ondertekend. Door de aangescherpte Europese Klimaatambities (‘Fit for 55’) besliste de Vlaamse regering in november 20211 over een pakket extra maatregelen om de CO2-uitstoot sterker te verminderen. Daarbij werd ook de rol van de lokale besturen herbevestigd en nieuwe doelstellingen voorgesteld.

 

Er wordt ingezet op 4 werven: ‘laten we een boom opzetten’, ‘verrijk je wijk’, ‘elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar’ en ‘water is het nieuwe goud.’ De Vlaamse overheid maakt middelen vrij om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken.

 

Voor twee van de vier werven kun je als stad of gemeente bij Dialoog terecht.

 

Concreet bieden we volgende ondersteuning:

 

 

Meer weten?

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw