Je bent hier

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact opent de Vlaamse regering vier concrete werven voor het klimaatbeleid van steden en gemeenten. “Dit pact is een stap vooruit richting leefbare steden en gemeenten die klaar zijn voor de toekomst”, stelt Jessika De Lille van Bond Beter Leefmilieu. Samen met de 23 partners van Gemeente voor de Toekomst, waaronder Dialoog,  presenteert BBL een keuzemenu waarmee je als stad of gemeente onmiddellijk aan de slag kunt.

 

Lokaal Energie- en Klimaatpact

 

Begin juni keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen om concrete doelstellingen te behalen en bouwt voort op initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. Nieuw is de focus op vier concrete werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Telkens zijn de werven vertaald naar meetbare doelen (bomen per inwoner, renovaties per wijk, laadpunten per 100 inwoners, ontharding per inwoner en nog een stuk meer). Aan het pact hangt ook een budgetondersteuning van 25 miljoen euro vast.

 

“Met dit pact bevestigt Vlaanderen dat lokale besturen een sleutelrol spelen in het klimaatbeleid, en biedt ze concrete doelen én budgetten om er effectief werk van te maken”, zegt Jessika De Lille, die het project 'Gemeente voor de Toekomst' begeleidt bij Bond Beter Leefmilieu.

 

Ontbrekende schakel

Een pact of convenant ondertekenen is één ding, de uitvoering op het terrein is vaak een stuk lastiger. Hoe maakt de gemeente werk van nieuwe natuurparken? Hoe laat ze burgers mee investeren in meer lokale hernieuwbare energie? Hoe start ze met een boomplantactie? Of hoe vergroot ze het succes van autodelen? Om die informatie en kennis makkelijk bij de gemeenten te krijgen en te delen, richtte Bond Beter Leefmilieu samen met 23 partners uit het middenveld het project Gemeente voor de Toekomst op. Resultaat: een kant-en-klaar aanbod waarmee steden en gemeenten aan de slag kunnen – ondersteund door het middenveld.

 

Voor twee van de vier werven kun je als stad of gemeente bij Dialoog terecht.

En je krijgt er dus nog geld voor ook.

 

Meer weten?

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw