Je bent hier

Collectieve energie-efficiëntie in niet-residentiële sector

permoment

In het kort

Achttien grote en kleine partners uit de Leuvense samenleving werken samen om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verhogen. De publieke en private gebouwbeheerders, van bedrijven en overheden tot rusthuizen en scholen, onderzoeken mogelijke energiebesparende maatregelen en delen hun kennis en ervaringen.

 

Over 'Collectieve energie-efficiëntie in niet-residentiële sector'

Geld en energie besparen en de jaarlijkse COâ‚‚-uitstoot in Leuven terugdringen. Achttien gebouwbeheerders, gaande van scholen over bedrijven tot woonzorgcentra, investeren het indrukwekkende bedrag van 40 miljoen euro in het verduurzamen van hun gebouwen. Vzw Leuven 2030 bracht de partners bij elkaar en haalde een Europese subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro binnen, waarmee het ambitieuze plan van de achttien partners wordt ondersteund.

 

Het project gaat verder onder de naam L.E.U.V.E.N (Lower Energy Use Via an Extraordinary Network). Op termijn hopen Leuven 2030 en de verschillende partners met hun ‘best practices’ ook andere bedrijven en organisaties te inspireren om gelijkaardige stappen te zetten in de richting van een klimaatneutrale toekomst.

 

Op www.bouwenaan2030.org vind je een overzicht van de te renoveren gebouwen.

 Plan van aanpak

Meer dan 17 grotere en kleinere partners uit de Leuvense samenleving werken samen om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verhogen. Zij doen dit als volgt:

  • De installeren een programmacel met de nodige juridische, administratieve en technische kennis om het project te trekken.
  • De gebouwbeheerders wisselen onderling hun ervaringen uit en kunnen bij elkaar terecht met vragen over een optimaal beheer van hun gebouwen.
  • Samen stellen ze sterke plannen van aanpak op, bijvoorbeeld voor gelijktijdige investeringen, zodat ze kunnen genieten van schaalvoordelen.
  • De gebouwbeheerders zijn, in samenwerking met Leuven 2030, voortdurend op zoek naar interessante manieren van financiering voor hun onderzoek, studies en investeringen. Zo kwam het project terecht bij het ELENA-fonds van de Europese Investeringsbank. ELENA staat voor European Local Energy Assistance en is een fonds om partners te helpen bij doorgedreven energie-efficiëntie gerelateerde investeringen. Energie-audits, haalbaarheidsstudies, technische studies en bestekken, financieel-juridische steun, aanbestedingen, etc. komen allemaal in aanmerking om een duwtje in de rug te krijgen van de Europese Investeringsbank. Hiervoor dienen de partners de komende drie jaren minstens 25 à 30 miljoen euro te besteden aan energie gerelateerde investeringen. Tot 90% van dit traject kan hierbij worden gesubsidieerd.

 Betrokken partners

Stad Leuven, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsonwikkeling Leuven, M – Museum, OCMW Leuven, Dijledal, Dijlehof, KU Leuven, UZ Leuven, KBC, Commscope, Donaldson, STUK, Paridaensinstituut, Abdijschool Vlierbeek, De Zevensprong, Heilig Drievuldigheidscollege en Dialoog.

Projectinspirator: Katrien Rycken (Leuven 2030)

 Meer informatie

Ben je geïnteresseerd om samen met ons op zoek te gaan naar antwoorden op collectieve vragen rond energiebesparing in grote gebouwen? Stuur een mail naar info@dialoog.be.

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw