Je bent hier » Tijdschrift » Ecologisch magazine de Koevoet » De Koevoet 181 winter 2017

de Koevoet 181, winter 2017

Terug

de Koevoet nummer 181

Le Familistère

Een 19e eeuws sociaal paleis bewijst de kracht van positief denken. Ondanks alle heisa en tegenwerking hield fabrieksdirecteur Jean-Baptiste Godin vast aan zijn utopische droom.

 

Klik om verder te gaan

Madame Zsazsa: ‘Honger’

Zsazsa staat er weer. Na een turbulente periode komt ze op de proppen met een pretentieloos kookboek met gerechten waar zelfs kinderen van zullen houden.

Veranderingsgericht bouwen

De Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) formuleert 24 ontwerprichtlijnen voor veranderings-gericht of dynamisch bouwen.

Investeren in eigen huis loont (meestal)

Hoe toekomstbestendig is uw huis?

Het wonder van de permacultuur (2)

Permacultuur telt enkele universele principes waar de Ferme du Bec Hellouin naar hartenlust mee experimenteert.

Leisystemen voor fruitbomen

We duikelen enkele vergeten leisystemen op waarbij esthetica en opbrengst hand in hand gaan.

Het nieuwe schil- of S-peil

Nieuwbouwwoningen moeten vanaf 1 januari voldoen aan een S-peil: het peil voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil.

Klimop tegen de gevel

Gevelgroen biedt tal van voordelen, zeker met een groeibegrenzer die het onderhoud beperkt.

Boeken vol natuur

Vijf historische monumentale werken en Het Bosboek knipogen uitdrukkelijk naar uw eindejaarswinkelmandje.

Leuven 2030

Katrien Rycken, coördinator van vzw Leuven 2030 waar ook Dialoog in zetelt: “Een individu kan enorm veel doen.”

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw