Je bent hier » Tijdschrift » Archief » Archief groene gedachten

Archief Groene gedachten

Een thematisch overzicht van alle artikels vanaf nummer 130.

 

Bouwen | Energie | Wonen | Voeding | Reizen | Natuur | Maatschappij en Cultuur | Groene gedachten

 

Artikel

Nr.

Mobiators in Normandië 182
Nick Meynen 180
Pleidooi voor meer luxe 177
Terra Reversa 177
Thomas Rau 176
Ontgroei 175
Ecomodernisme 173
Overvloedige soberheid 173
Pauselijke encycliek 172
Onderzoeksbureau Monnik 172
Low Impact Man Steven Vromman: Stop met klagen 171
40 graden in de schaduw 171
Circulaire economie: Afval als grondstof 171
Circulaire economie 170
Jeremy Rifkin 170
Harald Welzer 169
Hartmut Rosa 167
Eco-architect Thomas Rau 166
Kringloopeconomie 165
Wandelen als nieuwe religie 164
Interview met Joris Luyendijk 163
Interview met Hans Bruyninckx 163
Groeten uit Transitë 163
Interview met Eva Peeters 163
De mythe van de groene economie 162
Paul Verhaeghe 161
Peter Tom Jones 161
Yann Arthus-Bertrand 160
Herman Konings 158
Isoleer je lichaam 157
Fred Pearce 156
Hongerige stad 156
Fukushima mon amour 155
Het einde van het nucleaire tijdperk 155
Brute haai tech pech 155
Radicaal design 2 154
Welvaart zonder groei 153
Radicaal design 153
De kernkwestie 151
Eco Logica 151
Burgers of consumenten? 151
Mark Lynas 150
Drijvende amfibietuin 150
George Monbiot 149
Terra Reversa 149
Transitiebeweging 149
Biomimetica 148
Spieken bij de natuur 148
Voorbij het kapitalisme 147
Lowtechmagazine 145
De wereld zonder ons 143
George Monbiot 142
Leve de vrijheid 141
Energiemeester Alex Schuberth 141
Klimaatscepsis 140
30 jaar: een balans 140
30 jaar in citaten 140
Our Daily Bread 139
De moderne boerenkrijg 139
Klimaatwijziging 139
Klimaatboek 139
Deadline 2015 138
Terra Incognita 137
Al Gore 137
De architectuur van het geluk 137
Klimaatverandering 136
Interview met Els Pynoo 136
Een taoïstische renaissance 135
Het maximuminkomen 134
Dirk Barrez over globalisering 133
Wangari Maathai 133
Simple living movement 132
10 vraagjes aan Elvis Peeters 132
Hebben dieren rechten 131
Het vogelperspectief 131
Klimaatcrisis 130
'Is God dood?' 130

 

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw