Je bent hier » Tijdschrift » Archief » Archief bouwen

Archief Bouwen

Een thematisch overzicht van alle artikels vanaf nummer 130.

 

Bouwen | Energie | Wonen | Voeding | Reizen | Natuur | Maatschappij en Cultuur | Groene gedachten

 

Artikel

Nr.

Rotterdamse daken 182
Het nieuwe schil- of S-peil 181
Investeren in eigen huis loont (meestal) 181
Veranderingsgericht bouwen 181
Ecobouwers Renovatie van het jaar 180
BENOveren 179
Cohousing projects 179
Duurzame wijk met warmtenet 178
Provinciale steunpunten Duwobo 177
BENOveren 177
Vincent Callebaut in Brussel 177
Dialoog doet Rotterdam 177
Open brief aan Vlaams Bouwmeester 176
Bibliotheek van verloren ontwerpen 176
Ecobouwers Renovaties van het Jaar 176
Mijn huis, mijn kasteel 175
Duurzame wijk De Vloei 175
Impact woningisolatie 175
Interview met architect Luc Eeckhout 175
ConClip 175
Mijn huis, mijn kasteel 174
Sociale ecowijk Venning 174
Parijs in 2050 173
Klein maar ruim 173
Kleinschalig wonen 173
Villa Sanseveria 173
Renoveren voor de toekomst (slot) 172
Renoveren voor de toekomst (10) 171
Verticaal bos 171
Energieneutrale renovatie van een rijhuis 170
Nieuw leven voor oude villa's en fermettes 170
Renoveren voor de toekomst (9) 169
Renoveren in 2015 169
Energieneutrale woning 169
Renoveren voor de toekomst (8) 168
Energieplus woning 168
Passieve rijwoning in de stad 168
BEN je mee zonder PV? 167
Duurzaam bouwen in praktijk 167
Opstijgend vocht 167
Renoveren voor de toekomst (7) 167
Gerecupereerde bouwmaterialen 166
Renoveren voor de toekomst (6) 166
Bijna-EnergieNeutraal wonen 166
Cohousing Brutopia 166
Renoveren voor de toekomst (5) 165
Lage-energie schoolgebouw 165
De milieukost van bouwmaterialen 165
Compacte platte daken 165
Duurzaam bouwen in praktijk 165
Renoveren voor de toekomst (4) 164
Duurzame architectuur (3) 164
Renoveren voor de toekomst (3) 163
Passief bouwen in praktijk 163
Huisje 54: de tuinmuur 163
Energiezuinig verbouwen in praktijk 162
Huisje 54: verlichting 162
Renoveren voor de toekomst (2) 162
Energiezuinig bouwen in praktijk 162
Ventilatiedebieten meten 162
Huisje 54 161
Renoveren voor de toekomst 161
Passief kantoorgebeouw 2B-Safe 161
Luchtdichtheid 161
Verglaasd bestaan 160
Navulling spouwmuren 160
Passief bouwen in praktijk 160
Bostoen ecovillage 159
Energiezuinig bouwen in praktijk 159
BouwTeamenquête 158
Bouwen met stro 158
Leemcursus 158
Energiezuinig bouwen in Attenrode 157
Energieprestaties en premies voor woningen in 2012 157
Kurkisolatie 157
Textielisolatie 157
Optoppen met hout 156
Energiezuinig bouwen 156
Binnenisolatie 155
Het EPC doorgelicht 154
Steunpunten Duurzaam Bouwen 154
Belgisch Budget Bouwboek 154
Energiezuinige renovatie 153
Passiefdorp in Waals-Brabant 153
Het Mierennest 152
Ventilatie in renovatie 152
Ecobouwers opendeur 152
Actieve passiefbouw 152
Passiefschool in Londen 151
Bouwen met volledige bomen 151
Ecopolis 150
Genereuze aRCHITECtuur 150
Ecowijk EVA Lanxmeer 149
Zelf je zoldervloer isoleren 149
Luchtdicht bouwen (slot) 149
Luchtdicht bouwen (2) 148
Zelf je dak isoleren 148
Belgisch Budget Bouwboek 147
Massiefpassief 147
Luchtdicht ontwerpen 147
Gevelpleisters 146
Netwerk Duurzaam Bouwadvies 145
Solar 2002 145
Passiefhuizen 145
Energieprestatiecertificaat 145
Serge de Gheldere: passiefbouw 144
Gevelbekleding (4) 144
Bioklimatische architectuur (4) 144
Open klimaathuizen 144
Gevelbekleding (3): Keramische materialen 143
Bouw- en Energieadvies 143
Bioklimatische architectuur (3) 143
Bouwverzekeringen 143
EVR-architecten 142
Trombewanden 142
Bioklimatische architectuur (2) 142
Hobbithuis 142
Gevelbekleding (2): Houten gevels 142
Na-isoleren van spouwmuren 141
Gevelbekleding 141
Casana 141
Huis gezocht: sleutel-op-de-deur 141
Bioklimatische architectuur 141
Balansventilatie met warmterecuperatie 139
Verticale schaduwtuin 139
Belgisch Budget Bouwboek 139
Bouwen zonder brokken (10) 138
De ventilatiepiramide 138
Het leven zoals het is: Baksteen in de maag 138
BouwTeam-enquête 137
Warmtecamera's 137
Gezocht: huis (slot) 137
Steunpunt Duurzaam Bouwen 137
Balansventilatie 137
Gezocht: huis (2) 136
Ecologische wijk BedZED 135
Gezocht: huis (1) 135
Interview met Jan Maenhout 135
Hout zonder chemische verduurzaming en gezond bouwen 134
Energie-Adviesprocedure 134
Bouwen zonder brokken (9) 134
De centrale energietotem 133
Bouwen zonder brokken (8) 133
Bouwen met stokjes 133
EPB: Een Povere Bruid 133
E-peil, de grote sprong voorwaarts? 133
Rol duurzame energie 133
Energie Prestatie Regelgeving 133
BouwTeam Woning 132
Open huizen dagen 132
Blowen in Wietschate 131
Austria West 131
BouwTeam Woning 131
Energiezuinig ventileren 131
Spouwisolatie 130
Bouwen zonder brokken (7) 130
Bouw- en energieadvies 130

 

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw