Je bent hier » Over Dialoog » Over ons » Ons doel onze missie en onze visie

Ons doel, onze missie en onze visie

Terug

Doel

We ontwikkelen initiatieven om een duurzame samenleving te bevorderen met het leefmilieu als specifieke invalshoek. We geven een impuls aan duurzaam en energiezuinig bouwen en wonen en werken mee aan de verbetering van de levenskwaliteit van de huidige en toekomstige generaties. Daarom zetten we activiteiten op rond onderzoek, educatie, sensibilisering, campagnes, advies, ontwikkeling van innovatieve methodieken en faciliteren van duurzame projecten.

 

Als vereniging zonder winstoogmerk worden we verondersteld een belangeloos doel na te streven. We willen ons dus niet verrijken. We mogen wel winstgevende activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat ze geen voorrang krijgen op onze niet-winstgevende activiteit. En de eventuele winsten gebruiken we integraal om ons belangeloze doel te waar te maken.

 

Visie

Omdat levenscomfort en duurzaamheid geen tegengestelden zijn, werken we aan een duurzaam evenwicht tussen beiden door minder ruimtebeslag, grondstoffen en energie.

 

We geven vorm aan een inclusieve samenleving waarbinnen mens- en milieuvriendelijk leven voor iedereen – huidige en toekomstige generaties – gegarandeerd is. De realisatie van een gevarieerde en ecologisch verantwoorde huisvesting voor wonen en werken, leren en ontspannen, diensten en zorgen, exploitatie en ondernemen – zijn onderdeel van de circulaire samenleving.

 

Missie

We zijn een autonome vzw die zowel particulieren als gemeenschappen, organisaties en overheden inspireert en motiveert tot mens- en milieuvriendelijk leven en wonen.

 

We begeleiden en vormen, informeren en adviseren mensen over bouwen en verbouwen en zetten hen aan tot duurzame keuzes. We werken eerstelijns en praktijkgericht. In samenwerking met anderen bieden we oplossingen voor de transitie naar een duurzame en kwaliteitsvolle leefomgeving. Met de eigen werking streven we naar een minimale ecologische voetafdruk.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw