Je bent hier » Over Dialoog » Over ons » Geschiedenis

Geschiedenis

Terug

De eerste jaren

Dialoog vzw werd op 18 april 1968 binnen de KU Leuven opgericht als organisatie om vormingsactiviteiten voor studenten te coördineren. Dankzij structurele subsidies kon Dialoog midden de jaren '70 zelfstandig worden en volgde er een erkenning als Vormingsinstelling in het kader van het Cultuurdecreet. In dezelfde periode startte Dialoog een werking rond een breed scala van thema’s zoals zingeving, communicatie, partnerrelaties, Nederlands voor anderstaligen, gerechtelijke alternatieve maatregelen …

 

Alternatieve energie

De beurs 'Soft Technology’ in Twente 1971 was ondertussen de inspiratiebron voor 4 KU Leuven-studenten om de 'Werkgroep Zachte Technologie' op te richten. Met onder andere wekelijkse 'dinsdag-dinnerclub’- discussies ontwikkelden zij een kritische kijk op de ingenieursopleiding en startten met de promotie van alternatieve energiebronnen (zon, wind, biomassa). Het was de tijd van het eerste rapport van de Club van Rome (uitputting van voorraden) en de maatschappijkritische visies van Ivan Illich en E.F. Schumacher ('Small is beautiful’). In 1977 vond hun werking onderdak bij Dialoog en werd het magazine de Koevoet geboren. Een andere tak van de beweging hield zich meer met het thema Noord-Zuid bezig, waaruit later de vzw ATOL ontstond.

 

Sinds 1977 was bijgevolg een substantieel deel van onze werking gericht op de promotie van duurzame ontwikkeling met vorming, studiewerk en advies rond zon, wind, biomassa, duurzaam bouwen, workshops zelfbouw finovens/tegelkachels, rationeel energiegebruik … Daarnaast werden ook projecten opgezet ten behoeve van het beleid, met dossiers zoals 'Energie in de gemeente’ en 'Technologie op School’.

 

Het eerste 'Alternatief Energiescenario voor Vlaanderen’ werd opgesteld in 1982 en was zeker een mijlpaal (update in 1985), in 1988 gevolgd door het 'Zure Neerslag Scenario voor Vlaanderen’. We werkten mee aan diverse overheidscampagnes (bijvoorbeeld de publicatie 'Water, elke druppel telt. Deel 1: Een watervriendelijk huishouden’, Aminal, 2000) en onderzoeksopdrachten (bijvoorbeeld de Enquête energiezuinig gedrag van Vlaamse huishoudens, Iris Consulting in samenwerking met onze vzw, in opdracht van ANRE, 2001 en 2003).

 

Kleinschalige waterzuivering

We introduceerden als eerste ngo in Vlaanderen halfweg jaren ’90 het advies- en vormingswerk rond individuele en kleinschalige waterzuivering (workshops zelfbouw percolatierietveld, infosessies en telefonisch advies) en was voor dit thema jarenlang partner van de Vlaamse Milieumaatschappij (Waterloket Vlaanderen).

 

Eco- en BouwTeams

In 1995 introduceerden we de internationale EcoTeamcampagne in Vlaanderen, drie jaar later gevolgd door de eigen BouwTeamcampagne. De BouwTeamcursus – met alles over isolatie, ventilatie, keuze verwarming en sanitair warm water, waterbesparing en duurzame materiaalkeuze – is wellicht ons bekendste product en werd de voorbije jaren meer dan 250 keer in Vlaanderen ingericht.

 

In de voorbije 30 jaar heeft de milieuwerking van Dialoog mee de noodzakelijke impuls gegeven aan het ontstaan van andere gespecialiseerde ngo’s zoals Memo vzw (Groene Gids), Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen vzw en Ecolife vzw (oorspronkelijk GAP Vlaanderen vzw).

 

Dialoog vandaag

Sinds 1 januari 2004 vallen we niet meer onder het decreet op de Vormingsinstellingen. De werking rond communicatie en gerechtelijke alternatieve maatregelen werd afgesplitst en Dialoog werkt nog uitsluitend rond leefmilieudoelstellingen vanuit een 100 % onafhankelijke opstelling en met de focus op de thema’s Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen.

 

Op 1 januari 2009 werden we door de Vlaamse overheid erkend als gewestelijke thematische milieuorganisatie.

 

Deze pagina valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Unported-licentie.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw