Je bent hier » Nieuws » Lokaal Energie- en Klimaatpact schiet uit de startblokken

Lokaal Energie- en Klimaatpact schiet uit de startblokken

Terug

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, architect van de Europese Green Deal, heeft Vlaams minister Bart Somers gevraagd om Europese klimaatambassadeur te worden. Minister Somers lanceerde een Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) om de globale klimaatuitdaging op lokaal niveau aan te pakken. Het pact werd ondertekend door 293 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten. “Ambities moeten vertaald worden in concrete maatregelen en daar hebben we de lokale besturen heel hard bij nodig. Het LEKP heeft wat dat betreft een fantastische aanpak en gaan we nu in heel Europa promoten”, aldus Frans Timmermans.

 

 

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact focust zich op vier werven (vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en regenwater) met concrete doelstellingen. Zo streeft het LEKP per gemeente onder meer naar één boom per inwoner, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één vierkante meter ontharding per inwoner. Het LEKP werd ondertussen ondertekend door 293 van de 300 Vlaamse gemeenten.

 

Een succes dat ook bij uitvoerend vicevoorzitter Timmermans niet onopgemerkt is gebleven. Het LEKP zal in de rest van Europa verspreid worden als inspiratiebron voor andere regionale overheden en lokale besturen. Om dit te bezegelen, nodigde Timmermans Vlaams Minister Bart Somers uit om Ambassadeur van het Europees Klimaatpact te worden.

 

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Timmermans: “Onze uitstoot met 55% terugdringen tegen 2030, is een eerste stap om Europa in 2050 klimaatneutraal te laten zijn. Nu is het van belang om die ambitie te vertalen in concrete maatregelen. Zodat burgers het gevoel krijgen: ik kan dit ook, ik kan hiertoe bijdragen. Water verzamelen, woningen energiezuiniger maken, elektrische mobiliteit, openbaar vervoer beter organiseren, fietspaden aanleggen... Het zijn allemaal maatregelen waarmee we de klimaatcrisis opvangen en die heel dicht bij de burger staan. Daar hebben we de lokale besturen dus heel hard bij nodig. Het Lokale Energie en Klimaatpact heeft wat dat betreft een fantastische aanpak.”

 

Het Europese burgemeestersconvenant is alvast een plek waar het LEKP met veel aandacht bestudeerd zal worden. Dat convenant is een platform waar 10.000 Europese steden en gemeenten de handen in elkaarslaan om kennis uit te wisselen over klimaat en energie om zo van onderuit de Europese klimaatambities waar te maken. Een unieke brug tussen het Europese en lokale beleidsniveau. Met maar liefst 98% deelnemende Vlaamse gemeenten zijn we ook hier een voortrekker. Het LEKP zal dat
imago enkel verder kracht bijzetten.

 

Vlaams Minister Bart Somers: “We mogen ongelofelijk trots zijn op onze Vlaamse steden en gemeenten. Wat zij hier in Vlaanderen doen, zal verspreid worden in heel Europa. En dat is ook nodig. Het lokale bestuursniveau is waar de oplossing ligt voor deze globale uitdaging. Zij worden het eerst geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering. En zij leggen bijgevolg ook het meeste ambitie aan de dag om concrete oplossingen uit te werken op het terrein. Zijn in staat om te mobiliseren, burgers te betrekken en dingen in beweging te krijgen. Ik zet hier met veel plezier mijn schouders onder.”

 

64 ondersteunende organisaties

Voor het LEKP maakt Vlaams Minsister Bart Somers jaarlijks budget vrij. Voor 2021 gaat het om 25 miljoen euro. Voor elke euro die een lokaal bestuur uitgeeft aan klimaatbeleid, legt de Vlaamse regering er één euro bovenop. Maar zeker zo belangrijk zijn de 64 ondersteunende organisaties die zich geëngageerd hebben om van het LEKP een succes te maken. Denk bijvoorbeeld maar aan Agoria, autodelen.net of het Vlaams Energiebedrijf. Zij zetten hun expertise ten dienste van de lokale besturen.

 

VVSG-voorzitter Wim Dries: “De kracht van het LEKP zit In de oplossingen die lokale besturen, organisaties en burgers samen uitwerken op het terrein. Dat is ook de enige manier. De klimaatuitdagingen zullen lokaal worden aangepakt of niet. Zo eenvoudig is het. Lokale besturen staan het dichtst bij de burger. Zij kennen het best de lokale uitdagingen maar vooral ook de lokale opportuniteiten. Zij weten waar er meer groen moet komen. Hoe er meer regenwater gebufferd kan worden. Waar er woningen gerenoveerd kunnen worden en waar er extra fietspaden nodig zijn. Ik ben dan ook ongelooflijk trots dat de Vlaamse steden en gemeenten een voorbeeld zijn voor andere lokale besturen in heel Europa. Laat ons elkaar zoveel mogelijk inspireren.”

 

Dialoog is één van de partners van het project.

Steden en gemeenten kunnen bij ons terecht voor:

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw