Je bent hier » Nieuws » Eerste Belgisch-Deens warmtenetcongres 10 december 2019

Eerste Belgisch-Deens warmtenetcongres 10 december 2019

Terug

Eerste Belgisch-Deens warmtenetcongres 10 december 2019

Het eerste Belgisch-Deense congres over warmtenetten vindt plaats op dinsdag 10 december, in het auditorium van Leefmilieu Brussel, op de site Thurn & Taxis.

 

Twee derde van de Deense woningen (1,7 miljoen huishoudens) is aangesloten op een warmtenet, en de Deense overheid streeft tegen 2050 naar 100% groene warmte. Momenteel komt al 61% van de geleverde warmte uit hernieuwbare duurzame bronnen.

 

Kansen in België

Ook België staat voor de grote uitdaging om de warmteproductie CO2-neutraal te maken. Naast individuele oplossingen is er een groot potentieel voor collectieve duurzame warmtebronnen. Warmtenetten zijn de enige manier om deze bronnen efficiënt en betrouwbaar in te schakelen. In de centra van steden en gemeenten is een warmtenet de eerste optie voor het vergroenen van de warmtevoorziening.

 

Recente Europese studies tonen aan dat België ongeveer 40% van de warmtevraag in gebouwen kan invullen met duurzame warmtenetten. Dit vereist wel een ambitieus beleid op lange termijn en op alle beleidsniveaus: lokaal, regionaal en nationaal.

 

Inspiratie uit Denemarken

Wat kunnen we in België leren van dit Deense succesverhaal? Bent u als politicus of beleidsmedewerker actief in een lokale of regionale overheid? Wil u als architect, projectontwikkelaar, ruimtelijk planner of huisvestingsmaatschappij meer weten over collectieve groene warmte? Dan biedt dit congres u wellicht een heldere kijk op het potentieel voor warmtenetten in België.

 

Dit is een initiatief van de hernieuwbare energiefederaties ODE (Warmtenetwerk Vlaanderen) en EDORA, samen met de Danish Trade Council en DBDH (Danish Board for District Heating).

 

Programma en inschrijven

Meer informatie over het programma en het online inschrijvingsformulier: website van het congres.

 

Op woensdag 11 december gaat in Antwerpen een aanvullende tweede Vlaamse workshop door over warmtenetten, gevolgd door werfbezoeken op 12 december.

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw