Je bent hier » In samenwerking » Leuven2030

Leuven2030

Leuven 2030

In het kort

Leuven 2030 stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen toe te werken naar een klimaatneutraal Leuven. Wij bouwen bruggen, inspireren, faciliteren en informeren. Ons ultieme doel is een duurzaam, klimaatneutraal, veerkrachtig en leefbaar Leuven.

 

Dialoog stond mee aan de wieg van deze vzw en werkt tot op vandaag mee aan allerlei projecten binnen LKN2030.

 

Over ‘Leuven2030’

Leuven 2030 is de merknaam van de stadsbrede vzw Leuven Klimaatneutraal 2030. De vzw bestaat uit inwoners, bedrijven, kennisinstellingen, middenveldorganisaties en (semi-)publieke overheden; de volledige samenleving is in onze vzw vertegenwoordigd. De vzw is een open ledenorganisatie, waar iedereen lid van kan worden.

 

Klimaatneutraal betekent letterlijk dat er op het grondgebied van Leuven geen netto uitstoot meer mag zijn van (menselijke) broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan of lachgas.

 

Dit kan alleen slagen als de hele samenleving hieraan meewerkt: inwoners, middenveldorganisaties, bedrijven, overheden, scholen en kennisinstellingen. Alle actoren zijn verantwoordelijk voor onze CO2-uitstoot; de bijdrage van elk van deze actoren is dus noodzakelijk.

 

Uiteraard houden we hierbij rekening met de diversiteit in onze samenleving. We willen de omslag naar een klimaatneutrale stad realiseren op een sociaal rechtvaardige manier.

 

 Plan van aanpak

Leuven 2030 stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen te streven naar een klimaatneutraal Leuven. Bij Leuven 2030 werken ze rond verschillende thema’s: gebouwen, mobiliteit, energie, landbouw & voeding, natuur en consumptie. De grootste uitdagingen liggen in de thema’s: gebouwen, mobiliteit en energie.

Een van de doelstellingen van Leuven 2030 is om, samen met de Leuvense samenleving, projecten te ontwikkelen die bijdragen aan een klimaatneutrale toekomst. Door de jaren heen is er een waardevol netwerk ontstaan, bestaande uit enthousiaste leden, gedreven partners en gemotiveerde vrijwilligers. Zij bouwen aan een toekomst met minder uitstoot, niet alleen door individuele acties te ondernemen, maar ook door samen aan straffe pilootprojecten te werken.

Dialoog is betrokken bij de projecten:

  • Collectie energie-efficiëntie in niet-residentiële sector
  • Energiezuinig renoveren voor iedereen

 Betrokken partners

Een greep uit de lijst van stichtende leden van de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030: Stad Leuven, AGSL, 30CC, Museum M, OCMW Leuven, KU Leuven, De Lijn, KBC, Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven, Eandis, UZ Leuven, imec, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant, STUK, Climaxi, CAW, Dialoog vzw, ACW, Vredeseilanden, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Mobiel21 vzw, Stad en Architectuur, Fietsersbond Leuven, Oxfam Wereldwinkels Regio Leuven, Futureproofed, AB Inbev, Ertzberg CORE CVBA-so, Micro Matic Research, Eneco, Confederatie Bouw Vlaams-Brabant, ViRiX, Collectiv4, BUUR, CERA, AVEVE, Boerenbond, Velo, Bouwunie, Interleuven, Ecowerf, Pendule vzw.

Alle stichtende en huidige leden zijn te vinden op www.leuven2030.be/over-ons/onze-leden

 Meer informatie

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je een specifieke vraag?
E-mail: info@leuven2030.be
Telefoon: 016 27 25 31
www.leuven2030.be

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw