Je bent hier » Hoe huur ik de wagen van Dialoog

Hoe huur ik de wagen van Dialoog?

Terug

Alle Testrijders verhuren hun voertuig via het autodeelplatform CarAmigo. Daar kan je de auto een halve dag (of langer) boeken. In de prijs die je betaalt aan CarAmigo zit je autodeelverzekering vervat. Je hoeft dus geen extra verzekering aan te gaan bij je verzekeraar: alles verloopt via CarAmigo. Op deze manier zijn zowel jij als de Testrijder correct verzekerd als er toch iets zou voorvallen.

 

Huur onze auto

 

Testrijders

 

Het huren van de wagen verloopt in 5 stappen:

 

  1. Schrijf je in op CarAmigo. Hou hiervoor je rijbewijs en identiteitskaart bij de hand.
  2. Kies onze auto op testrijders.be/inge.
  3. Klik op de knop "Huur mijn wagen!" en reserveer de auto online via CarAmigo.
  4. Betaal je reservering online en de bestuurderswaarborg. Per dag betaal je 42 euro.
    Voor de eerste 100 km betaal je geen extra kilometervergoeding. Je kunt de wagen ook voor een halve dag huren. Een halve dag is 6 uur (bijvoorbeeld van 9 tot 15u of van 13u tot 19u).
    De bestuurderswaarborg bedraagt 750 euro. Deze wordt onmiddellijk gedebiteerd op het moment van betaling, en blijft geblokkeerd voor de gehele periode van de autodeling. De waarborg is enkel geblokkeerd en wordt zodra de auto terug afgeleverd is, terug vrijgegeven behalve als er sprake is van verantwoordelijkheid voor een ongeval of schade waarvoor de laatste verantwoordelijk gesteld wordt.
  5. Spreek af met de Testrijder waar en wanneer je de auto komt ophalen.
  6. Volg de stappen op de app bij je reservatie die nodig zijn voor de verzekering (de app wordt per mail opgestuurd na de reservatie).

 

Huur onze auto

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw