Je bent hier » Cursussen » Een cursus organiseren » Infosessies van twee uur

Infosessies van twee uur

Mensen zitten nog vaak met vragen rond duurzaam bouwen. Om hen wegwijs te maken, goten we onze jarenlange ervaring en kennis in korte infosessies (2 uur) en een uitgebreide tweedaagse BouwTeamcursus.

 

Onze korte sessies

 

Programma: infosessies van twee uur, overdag of ’s avonds
Prijs: 275 euro (excl. verplaatsingsvergoeding).

 

Als Infrax de netbeheerder is in uw gemeente, bedraagt de prijs 75 euro. Op www.vreg.be kunt u nagaan wie de netbeheerder is. Dialoog verzorgt de inhoud van de sessie en gebruikt aangepast demomateriaal. De organisator staat in voor de locatie en promotie.

 

Wilt u iets organiseren rond een aspect van duurzaam bouwen dat niet in onze sessies aan bod komt of een samenaankoop, dan kunt u ons vrijblijvend contacteren.

 

Hoe hellende en platte daken isoleren?

Warme lucht stijgt. Een woning verliest dan ook veel warmte via het dak. Daarom is zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen een goede dakisolatie een absolute must. Maar een dik isolatiepakket alleen is niet genoeg, een correcte plaatsing is even belangrijk. U maakt in deze sessie kennis met de principes van correct isoleren. Daarna leert u deze principes toepassen bij zoldervloer- of dakisolatie van hellende daken en bij platte daken.

 

Gevelrenovatie

Gelijktijdig of achtereenvolgens nieuw schrijnwerk met hoogrendementsglas plaatsen en de bestaande buitenmuren na-isoleren is een interessante denkpiste, waarbij een doordachte aanpak echter nood-
zakelijk is.

 

In deze sessie leert u waar u moet op letten bij de vervanging van uw ramen en welke mogelijkheden u hebt om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren: buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw. Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie (een vereiste voor de renovatiepremie), passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod.

 

Energiezuinig ventileren

Voor een gezond binnenklimaat, voor de bewoners en de constructie, is ventileren een noodzaak.
In deze infosessie kom je te weten wat de meerwaarde is van een gecontroleerd ventilatiesysteem. Regelgeving, werking, eigenschappen en aandachtspunten bij verschillende types (systeem A,C en D) komen aan bod.

De nadruk ligt op een goede luchtkwaliteit met zo weinig mogelijk energieverbruik en hoog comfort. Voorbeelden van hoe je de verschillende systemen in een bestaande of nieuwe woning kan integreren geven je inspiratie voor je eigen installatie. Je leert de afweging te maken tussen de verschillende systemen. Je krijgt ook antwoord op vragen zoals: Wat doe je met je dampkap, hoe ventileer je de kelder of zolder?

 

Wat doe ik als mijn oude verwarmingsketel aan vervanging toe is?

Waar houdt u rekening mee als u een verwarmingsketel vervangt? Deze sessie geeft meer inzicht in de werking van een verwarmingsinstallatie en haar onderdelen. U krijgt een overzicht van warmtepompen en ketels op verschillende energiebronnen en onder welke voorwaarden u ze efficiënt toepast. Verder bekijken we een optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water.

 

Warmtepompen voor woningverwarming

Steeds meer gezinnen zoeken alternatieven voor fossiele brandstoffen. Een warmtepomp is zo’n alternatief, maar wat zijn de consequenties van de keuze voor een warmtepomp? Hoe werkt een warmtepomp en kan een warmtepomp élk gebouw verwarmen? De mogelijke warmtebronnen en warmteafgiftesystemen, het energieverbruik en de randvoorwaarden komen allemaal aan bod. Ook vragen als “wat met sanitair warm water?”, “kan een warmtepomp koelen en verbruikt ze hiervoor energie?” en “is een warmtepomp duurder dan een klassieke cv-installatie?”, worden beantwoord.

 

Fotovoltaïsche zonne-installatie (PV): zin en onzin

Hoewel de periode van subsidiëring voorbij is, blijft een fotovoltaïsche zonne-installatie een ecologisch en economisch interessante investering. In deze infosessie leert u meer over de onderdelen en werking van een pv-installatie. U krijgt antwoord op vragen als: wat brengt een installatie op en welke factoren hebben invloed op de opbrengst? Hoe groot moet de installatie zijn en hoe integreert u ze in uw dak? Hoe herkent u een kwalitatieve installatie? Kunt u batterijen koppelen aan uw installatie? Wat zegt de regelgeving over pv-installaties?

 

Meer info

016 23 26 49
info@dialoog.be

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw