Je bent hier » Bouwadvies » Wat is duurzaam bouwen

Wat is duurzaam bouwen?

Energiezuinigheid is één van de voorwaarden voor een duurzame woning. Maar uiteraard gaat Duurzaam Bouwen veel verder dan dat.

 

Duurzaam Bouwen

 

 

Duurzaam bouwen is een evenwicht vinden tussen eigen en andermans belang en dat van toekomstige generaties en de bredere leefomgeving. Ook het evenwicht tussen eigen tijdsinvestering en kost van uitbesteding is van belang.

 

Duurzaam bouwen is meer doen met minder. Met minder ruimte, materialen, energie en water toch een hoger comfort en een beter binnenklimaat realiseren, dat is de basisidee achter een lage-energiewoning.

 

Duurzaam bouwen is samenwerken. Duurzaam bouwen heeft pas kans op slagen als alle partners in het bouwproces – bouwheer/vrouw, ontwerpteam, aannemers, industrie, wetgever - hun steentje bijdragen.

 

Duurzaam bouwen is duurzaam in alle fasen van het bouwproject: de ontwerpfase, de bouwfase, de sloopfase en ook de gebruiksfase. Door een goed ontwerp spaar je kosten en energie (oriëntatie, zonering, buffering, compartimentering …).

 

Duurzaam bouwen is nutteloos verbruik voorkomen, zowel door technische maatregelen als in de gebruiksfase. Je kunt bijvoorbeeld niet alleen energie sparen door tijdig de verwarming uit te zetten, maar ook door de geproduceerde warmte zo lang mogelijk vast te houden door goed te isoleren.

 

Duurzaam bouwen is hernieuwbare winsten benutten. In de winter kan de zon tussen 20 en 60 % van de nodige energie leveren. Als we hier verstandig gebruik van maken spaart dit energie.

 

Duurzaam bouwen is eindige bronnen optimaal gebruiken. Energie sparen door bijvoorbeeld te kiezen voor een meer rendabele verwarmingstechniek: een condensatieketel installeren in plaats van een gewone, modulerende ketel.

 

Duurzaam bouwen is haalbare projecten realiseren door te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt binnen de tijd en ruimte die we tot onze beschikking hebben. De energie die we in het project investeren gaat dan niet verloren.

 

Duurzaam bouwen is meer dan alleen maar technische maatregelen. Je goed voelen in je woning maakt dat je er langer blijft wonen en minder vaak je huis verbouwt. Daardoor spaart je kosten en energie.

 

Duurzaam bouwen is een totaalvisie. Dezelfde energiesparende principes kunnen toegepast worden op onze buitenomgeving. Niet enkel in de woning maar bijvoorbeeld ook in de stedenbouwkundige context.

 

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw