Je bent hier » Bouwadvies » Particulieren » Vaak gestelde vragen » Vragen over energieprestaties ik wil werken uitvoeren aan mijn woning moet ik voldoen aan de energieprestatieregelgeving epbeisen

Vragen over energieprestaties - Ik wil werken uitvoeren aan mijn woning, moet ik voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB-eisen)?

Terug

Algemeen wordt gesteld dat zodra voor de werken een stedenbouwkundige vergunning vereist is of er is een meldingsplicht, er ook aan de energieprestatieregelgeving (EPB) moet worden voldaan.

 

In de praktijk zijn er echter heel wat situaties waarin er wel een vergunnings- of meldingsplicht is, zonder dat er EPB-eisen van toepassing zijn. Dit is onder meer het geval voor werken waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is: geen architect nodig betekent dus geen EPB-eisen. Bijvoorbeeld het plaatsen van buitenisolatie tegen een voorgevel is vergunningsplichtig zonder dat je hiervoor een architect moet inschakelen, je bent dus ook niet verplicht om te voldoen aan de EPB-eisen.

 

Omdat naast de Vlaamse regelgeving er ook altijd lokale voorschriften en beperkingen kunnen gelden, raden we volgende aanpak aan:

  • Informeer in eerste instantie bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente en leg uit welke werken je wilt uitvoeren. Deze dienst is op de hoogte van alle mogelijke voorschriften en beperkingen (bv. BPA’s, erfgoed …) die voor een bepaald perceel geldig zijn. Je komt meteen te weten of de werken al dan niet toegelaten zijn, of ze vergunningsplichtig zijn en of de medewerking van een architect vereist is.
  • Afhankelijk van het antwoord zijn er wel of geen EPB-eisen:
    • Voor de werken is geen vergunning nodig. Het gaat dan om werken binnen in de woning die geen betrekking hebben op de stabiliteit van het gebouw. In dat geval is er ook geen verplichting om met een architect te werken en zijn er ook GEEN EPB-eisen.
    • De werken zijn wel vergunningsplichtig, maar vereisen niet de medewerking van een architect. Het gaat dan sowieso om werken die geen betrekking hebben op de stabiliteit van het gebouw. In dit geval zijn er GEEN EPB-eisen, als eigenaar kan je via het snelinvoerloket zelf de vergunningsaanvraag indienen.
    • De werken zijn vergunnings- of meldingsplichtig én vereisen de medewerking van een architect.

Op basis van de informatie van de gemeente met betrekking tot de vergunningsplicht kan je dit zelf ook nagaan via de EPB-wegwijzer.

 

Wanneer de energieprestatieregelgeving van toepassing is, dan zal zowel het soort werken als de omvang ervan bepalen welke EPB-eisen van toepassing zijn, en of het gaat om een ‘gewone renovatie’ dan wel om een ‘ingrijpende energetische renovatie’.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw