Je bent hier » Bouwadvies » Particulieren » Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Nuttige links bij (ver)bouwen

Duurzaam bouwadvies

Vragen over duurzaam bouwen en wonen

Vragen over energieprestaties

Vragen over isoleren

Vragen over materialen

Vragen over ventileren

Vragen over verwarming en sanitair warm water

Vragen over hernieuwbare energie

Vragen over oververhitting


Nuttige links bij (ver)bouwen

Algemeen

 • Woningpas: digitaal paspoort met een overzicht van alle beschikbare informatie over je woning met betrekking tot isolatie, energie, installaties, attesten en keuringen, historiek en omgeving
 • Renovatiestarter: tool die een overzicht geeft van de mogelijkheden en aandachtspunten bij gefaseerd renoveren van je woning: wat kan, waar op letten, hoe is alles met elkaar verbonden

Naar boven

 

Energie

 • VREG verhuiswizard: verhuisplanner elektriciteit & aardgas
 • V-test: vergelijk je contract voor elektriciteit en aardgas met het aanbod van andere leveranciers en kom te weten wat voor jou de meest voordelige leverancier is en wat het aandeel groene stroom is
 • Groencheck: controleer hoe groen je stroom is
 • Herkomstvergelijker: ga na wat het land van herkomst van je stroom is en welke energiebronnen aangewend worden (hernieuwbaar, WKK, fossiel, kernenergie)
 • Stroomvoorspeller: groenestroomproductie in Vlaanderen
 • Energiesparen: website van de Vlaamse overheid die alle info rond energie in Vlaanderen bundelt (subsidies, energieprestatieregelgeving …)
 • Brochure houtverbranding: een praktische gids voor stoker en buur

Naar boven

 

Wetgeving

 • Vergunning: info over vergunningen, of je al dan niet een architect nodig hebt en checklist voor de aankoop van een grond of gebouw
 • EPB-pedia: alles over de EPB-regelgeving (energieprestaties en binnenklimaat)
 • Nieuw EPC: het nieuw energieprestatiecertificaat vanaf 2019 bij verkoop en verhuur van woongebouwen

Naar boven

 

Advies

 • Duurzaam bouwadvies: onafhankelijk advies over duurzaam (ver)bouwen
 • Inter Vlaanderen: voor advies en begeleiding rond de toegankelijkheid van je bouwproject kun je terecht bij het toegankelijkheidsbureau van Vlaams-Brabant.  Deze dienstverlening is gratis
 • Diefstal- en brandpreventieadvies: voor gratis advies tegen inbraak en brand kun je terecht bij een onafhankelijk expert van de inbraak- of brandpreventiedienst in je gemeente

Naar boven

 

Gezondheid

 • Gezond bouwen: informatie over het kiezen van de juiste bouwmaterialen
 • Gezond water: herkennen en vervangen van loden leidingen, veilig gebruik van regenwater en putwater
 • Asbest: informatie over het asbestbeleid van Vlaanderen, de gezondheidsrisico’s en herkennen en omgaan met asbest

Naar boven

 

Duurzaam materiaalgebruik

 • Circulair bouwen: hoe producten en materialen zoveel mogelijk hergebruiken en restafval minimaliseren
 • Veranderingsgericht bouwen: hoe een gebouw ontwerpen en bouwen dat rekening houdt met wijzigende noden en wensen van gebruikers en de maatschappij
 • Totem: milieu-impact van gebouwen berekenen
 • FSC: om gericht op zoek te gaan naar houtproducten met het FSC-keurmerk of gecertificeerde bedrijven of aannemers in je buurt
 • PEFC: om gericht op zoek te gaan naar houtproducten met het PEFC-keurmerk of gecertificeerde bedrijven of aannemers in je buurt

Naar boven


Duurzaam bouwadvies

Waar kan ik terecht voor duurzaam bouwadvies?

Inwoners van de provincie Vlaams-Brabant kunnen met al hun korte technische vragen over isoleren, ventileren, verwarmen, vermijden van koudebruggen … gratis terecht bij het Infoloket Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant.

 

Het Steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant biedt ook meer uitgebreid individueel advies aan.

 

In de andere provincies staan eveneens adviseurs klaar om vragen van hun inwoners te beantwoorden.

 

Neem ook eens een kijkje op de Renovatiestarter.

 

Naar boven

 

Wat als ik na een advies nog vragen heb?

Inwoners van de provincie Vlaams-Brabant kunnen na een duurzaam bouwadvies onbeperkt en gratis al hun korte vragen over isoleren, ventileren, verwarmen, vermijden van koudebruggen … blijven stellen aan het Infoloket Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant.

 

Voor verdere begeleiding kun je ook terecht bij een BENOvatiecoach van het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant.

 

 

Is Dialoog een benovatiecoach?

Alle inhoudelijke medewerkers van Dialoog zijn benovatiecoaches maar Dialoog werkt alleen als benovatiecoach in het kader van projecten in opdracht van steden of gemeenten. Als particulier kun je terecht bij Fluvius of bij het klimaatnetwerk Vlaams-Brabant.

 

 

Naar boven


Vragen over duurzaam bouwen en wonen

Met welke vragen kan ik bij jullie terecht?

Je kunt bij ons terecht met vragen over ventileren, wind- en luchtdicht bouwen, isoleren, vermijden van koudebruggen, duurzaam materiaalgebruik, verwarmen, hernieuwbare energie, waterbesparing …

 

Naar boven

 

Kan ik bij jullie terecht voor namen van aannemers of installateurs?

Wij verstrekken onafhankelijke en productneutrale informatie. We geven dus geen namen van aannemers of installateurs. We kunnen je wel doorverwijzen.

 

Gecertificeerde aannemers en installateurs (verplicht voor energiepremies)

Erkende verslaggevers

Architecten

Aannemers

Bouwprofessionelen duurzaam bouwen algemeen

 

Naar boven

 

Kan ik bij jullie terecht met vragen over premies?

Wij beantwoorden graag alle technische vragen rond duurzaam bouwen maar voor premies kun je best terecht bij je gemeente, een woonwinkel of wooninfopunt , jouw Energiehuis of op de websites premiezoeker.be en energiesparen.be.

 

Energiepremies voor bestaande woningen: kort samengevat zijn dit de belangrijkste wijzigingen voor 2019.

 • Er komt een nieuwe premie voor het plaatsen van een warmtepompboiler.
 • De geplande daling van de zonneboilerpremie gaat niet door, de premie blijft dezelfde als in 2018.
 • De premies voor een zonneboiler kun je voortaan om de 15 jaar aanvragen (voorheen slechts eenmalig), de premie voor een warmtepomp (voorheen slechts eenmalig) of voor een warmtepompboiler om de 10 jaar (nieuw).
 • De dakisolatiepremie zakt wel (van 6 naar 4 euro per m² voor wie werkt met een aannemer en van 3 naar 2 euro per m² voor wie de werken zelf uitvoert).
 • Voor wat betreft beglazing verstrengt de eis waaraan moet worden voldaan (naar 1,0-glas i.pv. 1,1-glas).

 

Zie ook het volledige overzicht van de energiepremies voor bestaande woningen in 2019.

 

Naar boven

 

Kan ik bij jullie terecht voor werfopvolging?

Neen, wij informeren je over duurzaam bouwen maar gaan nooit controleren of de werken correct werden uitgevoerd. Werfopvolging is in eerste instantie de taak van de architect. Hij controleert of de werken conform de voorschriften van de goede bouwpraktijk of de technische voorlichtingsnota’s van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) gebeuren of zoals door hem voorgeschreven.

 

Voor niet-vergunnings- of meldingsplichtige werken heb je in principe geen architect nodig. In dat geval is er dus niemand aangesteld die werfopvolging doet. Dan doe je dit best zelf of je besteedt het uit aan een architect of andere bouwprofessioneel.

 

Naar boven

 

Kan ik bij jullie terecht als ik een discussie heb met mijn aannemer of architect?

Neen, wij komen niet tussen in geschillen. Bij technische geschillen kunnen particuliere opdrachtgevers terecht bij de Verzoeningscommissie bouw. Deze kan tussenbeide komen in technische geschillen tussen de consument en de architect en/of de aannemer(s) die betrokken zijn bij particuliere bouw- of renovatiewerken. De Commissie garandeert een snelle afhandeling (maximum 6 maanden) en een objectieve beoordeling dankzij de drie partijen die er deel van uitmaken.

 

De Verzoeningscommissie Bouw is een buitengerechtelijke instantie. Ze kan zich dan ook nooit zelf bevoegd verklaren en zich de natuurlijke bevoegdheid van de rechtbanken toe-eigenen. De partijen die bij het geschil betrokken zijn, moeten dus eerst akkoord gaan om het geschil aan de bevoegdheid van de rechtbank te onttrekken en het aan de Commissie toe te vertrouwen.

 

Om vervelende situaties te vermijden kun je aan de aannemers en de architect vragen om het bevoegdheidsbeding in hun contract in te lassen. Bij een technisch geschil krijg je dan bijstand van een expert zonder de aannemer of de architect te moeten overtuigen van het nut ervan.

 

Naar boven

 

Kan ik bij jullie terecht met vragen over kleinschalige waterzuivering?

Neen, wij geven geen advies meer rond kleinschalige waterzuivering.

Voor technische informatie hierover kun je terecht bij de Vlaamse Milieumaatschappij op het nummer 053 72 62 10.

 

We geven je wel enkele tips mee:

 • Vraag aan je gemeente of je verplicht bent een individuele waterzuivering te plaatsen. Dat wil zeggen dat je nooit zult kunnen aansluiten op een gescheiden rioleringsstelsel. Als je in de toekomst wel kunt aansluiten op een gescheiden stelsel, zul je na de plaatsing van dat gescheiden stelsel je installatie buiten gebruik moeten stellen.
 • Ben je verplicht een individuele waterzuivering te plaatsen, vraag dan of je gemeente die taak op zich neemt of je het zelf moet doen. Heel wat gemeentes plaatsen immers individuele waterzuiveringsinstallaties.
 • Moet je zelf de individuele waterzuiveringsinstallatie plaatsen, neem dan contact op met je gemeente over de mogelijke systemen. Sommige gemeenten organiseren hierover infosessies.
  Algemene principes en regelgeving vind je terug op www.vmm.be/water/riolering/aansluiten-of-zelf-zuiveren/zelf-zuiveren-met-een-iba.
 • Technische informatie over de systemen staat op www.vmm.be/publicaties/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen.

Naar boven

 

Kan ik bij jullie terecht met vragen over gezond bouwen?

Gezond (ver)bouwen is onlosmakelijk verbonden met duurzaam bouwen. Onderwerpen zoals binnenluchtkwaliteit, correct ventileren,  de aanwezigheid van schadelijke stoffen in (bestaande) gebouwen en materialen komen dus waar relevant aan bod in onze cursussen en adviezen.

 

Je kunt ook een kijkje nemen op de webpagina’s Bouw Gezond van het Team Omgeving en Gezondheid van de Vlaamse overheid, als je meer wil weten over onder meer materiaalkeuze, vluchtige organische stoffen, fijn stof en de impact ervan op de binnenlucht. Voor architecten zijn er de Bouw gezond-infofiches.

 

De website Gezondheid & Milieu informeert je uitgebreid over pakweg chemische stoffen afkomstig van bouw- en afwerkingsmaterialen, brandstoffen, loden leidingen …

Naar boven


Vragen over energieprestaties

Ik wil toekomstgericht (ver)bouwen. Hoe hoog moet ik de lat leggen op vlak van energieprestaties?

De wettelijke eisen op vlak van energieprestaties beschouwen we als absolute minima.

We raden dus aan om het beter te doen, zowel bij nieuwbouw als bij een (grondige) renovatie.

 

Streef naar een jaarlijkse netto-energiebehoefte voor woningverwarming van minder dan 30 kWh/m² door

 • beter te isoleren dan de wettelijke maximale U-waarden,
 • te zorgen voor een zeer goede luchtdichtheid,
 • te kiezen voor een volwaardig ventilatiesysteem, met een vraaggestuurde regeling

waardoor

 • de energiekost om je woning te verwarmen beperkt blijft,
 • het in veel gevallen mogelijk wordt om alle energie die je nodig hebt zelf hernieuwbaar op te wekken met behulp van warmtepompen en zonnepanelen.

Weet dat

 • de installaties voor verwarming en sanitair warm water sneller aan vervanging toe zullen zijn dan de gebouwschil, die een langere levensduur heeft,
 • er in de toekomst geen fossiele brandstoffen meer beschikbaar zullen zijn voor ruimteverwarming en de aanmaak van sanitair warm water,
 • warmtepompen en warmtenetten in veel gevallen de enige alternatieven zullen zijn,
 • deze systemen de hoogste rendementen halen (en dus ook financieel het interessantst zijn) als ze op (zeer) lage temperatuur kunnen werken.

 

Vermijd dus dat je later opnieuw werken aan de gebouwschil moet uitvoeren door nu al te kiezen voor een afgiftesysteem dat op zeer lage temperatuur werkt (vloerverwarming, wandverwarming of ventilo-convectoren) in plaats van radiatoren.

 

Meer cijfers en achtergrondinformatie vind je in ons ambitieniveau energieprestaties voor nieuwe en bestaande woningen en in ons Koevoet-artikel ‘Verwarmen in 2050’.

Naast een lage energiebehoefte is duurzaam materiaalgebruik en een gezond binnenklimaat essentieel in een toekomstgericht gebouw.

 

Naar boven

 

Mijn huis heeft een laag E-peil ben ik dan goed bezig?

Het E-peil is op zich niet zaligmakend, het geeft een indicatie van de energieprestaties, maar zegt niets over het werkelijk verbruik. Bovendien zijn er verschillende manieren om een laag E-peil te bereiken:

 • hetzij door een lage energiebehoefte in combinatie met een bijgevolg beperkte productie van hernieuwbare energie,
 • hetzij een minder lage energiebehoefte (niet beter dan de wettelijke eisen) in combinatie met meer hernieuwbare energieproductie.

Bijvoorbeeld een woning met een op basis van de EPB-berekening geraamd energiegebruik voor ruimteverwarming, aanmaak sanitair warm water en hulpenergie van 10.000 kWh en een pv-installatie die 10.000 kWh oplevert, kan E0 behalen. Dezelfde woning die slechts de helft verbruikt, 5000 kWh, met een PV installatie die eveneens slechts de helft opwekt, kan evengoed E0 behalen en is een beter voorbeeld van energiebewust bouwen.

 

Om de omschakeling naar 100 % hernieuwbaar mogelijk te maken, zullen we onze energiebehoefte immers sterk moeten reduceren. Voor het opwekken van hernieuwbare energie heb je ook grondstoffen en ruimte nodig, die niet onbeperkt beschikbaar zijn.

 

Toets daarom elke keuze die je maakt af aan onderstaande stappenstrategie:

 1. Beperk de vraag naar energie (bijvoorbeeld doorgedreven isoleren).
 2. Hergebruik reststromen en beperk afvalstromen (bijvoorbeeld warmteterugwinning uit ventilatielucht en douchewater).
 3. Vul de resterende behoefte duurzaam in (bijvoorbeeld geen fossiele brandstoffen meer).

 

Streefcijfers vind je in ons ambitieniveau energieprestaties voor nieuwe en bestaande woningen.

 

Naar boven


Vragen over isoleren

Kan ik mijn woning te veel isoleren?

Neen, je kunt niet te veel isoleren. Je kunt wél vergeten dat isoleren, luchtdicht bouwen en ventileren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

 • Om problemen van inwendige condensatie in de gebouwschil te vermijden, moet je de binnenzijde van een (geïsoleerde) constructie goed luchtdicht afwerken.
 • Voor een gezond binnenklimaat heb je verse lucht nodig en moet je vocht zo snel mogelijk naar buiten afvoeren. Je kan hiervoor niet rekenen op kieren en spleten, want dan riskeer je inwendige condensatie als gevolg van een slechte luchtdichtheid.
 • Niet of maar een beetje isoleren is uiteraard ook geen optie, want dan verlies je te veel warmte en zal je energiefactuur de pan uit swingen. Streefcijfers voor isolatie vind je in ons ambitieniveau energieprestaties voor nieuwe en bestaande woningen.

Te veel isolatie is dus niet de oorzaak van problemen met condensatie en schimmelvorming, maar wel een gebrek aan een gecontroleerde ventilatie in combinatie met koudebruggen (plaatsen waar de isolatie ontbreekt) en/of een slechte luchtdichtheid. Een opbouw die dampdichter is aan de binnenkant dan aan de buitenkant is hierbij ook essentieel. De volledige uitleg kan je nalezen in onze infofiche over wind- en luchtdicht bouwen.

 

Een correct geplaatst ventilatiesysteem

 • zorgt voor een goede luchtdoorstroming in de volledige woning,
 • voert vocht snel en efficiënt af naar buiten, waardoor het niet de kans krijgt te condenseren op koude (minder goed of nog niet geïsoleerde) oppervlakken,
 • verbruikt niet meer energie dan nodig, toch als je kiest voor een vraaggestuurd systeem en/of een systeem met warmterecuperatie.

 

Lees meer over het belang van ventileren in onze infofiche over waarom en hoe ventileren.

 

Naar boven

 

Moet ik het dak van mijn woning isoleren?

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel koop- en huurwoningen die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Voor alle zelfstandige woningen (studio, eengezinswoning of appartement) is de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm in werking getreden op 1 januari 2015. De regeling geldt niet voor kamers. Ook daken kleiner dan 2 m² worden vrijgesteld.

 

Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm.

 

Op de website van Wonen Vlaanderen vind je meer informatie over de verplichting.

 

Naar boven

 

Onder de pannen van mijn hellend dak zit geen onderdak. Kan ik mijn hellend dak isoleren?

Ja, op voorwaarde dat je eerst een onderdak plaatst. Een hellend dak zonder onderdak is niet regendicht. Zonder onderdak isoleren is geen goed idee. Mogelijke oplossingen zijn:

 1. Verwijder de dakpannen en latten en plaats een dampopen en winddicht afgewerkte onderdakplaat of –folie op de (houten) draagstructuur. Daarna kun je via de binnenzijde het dak isoleren, met isolatieplaten of met vlokken, en luchtdicht afwerken.
 2. Verwijder de dakpannen en latten, plaats een luchtdicht afgewerkt dampscherm op de (houten) draagstructuur en vervolgens hierop (via de buitenzijde) vormvaste isolatieplaten, een onderdak, nieuwe latten en dakbedekking. Een hellend dak dat via de buitenzijde geïsoleerd wordt bovenop de draagstructuur wordt een Sarking dak genoemd.
 3. Isoleer de zoldervloer: plaats een luchtscherm op de zoldervloer, vervolgens isolatie en een voldoende dampopen afwerking aan de bovenzijde die tevens als loopvloer kan dienen. De ruimte onder het dak kan je dan niet gebruiken als verwarmde ruimte, maar je kan de werken aan het dak nog even uitstellen. Een dak zonder onderdak is niet regendicht. Inspecteer dus regelmatig het dak, zodat je lekken tijdig kunt opsporen.

 

Naar boven

 

Moet ik dubbel glas hebben in mijn woning?

Tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen (dus ook huurwoningen) minstens dubbel glas hebben. Eigenaars die het meteen beter doen en hoogrendementsglas plaatsen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen.

 

Deze regel geldt voor kamers en zelfstandige woningen (studio, eengezinswoning of appartement). De dubbelglasverplichting geldt enkel voor leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers. Traphallen, inkomhallen en gangen moeten dus nog geen dubbel glas hebben.

 

Op de website van Wonen Vlaanderen vind je meer informatie.

 

Naar boven

 

Heeft het zin om te kiezen voor driedubbel glas als mijn muren niet geïsoleerd zijn?

Het voordeel van thermische isolatie is dat elke vierkante meter die je isoleert zorgt voor minder warmteverliezen.

De redenering ‘het heeft geen zin om driedubbele beglazing te plaatsen in mijn woning, want de rest is niet goed geïsoleerd’ houdt dan ook geen steek. Het glas zal niet minder goed isoleren omdat de naastliggende muren nog veel warmte verliezen. Daarenboven maak je dan wellicht de volgende keer opnieuw een gelijkaardige redenering: ‘het heeft geen zin mijn muren goed te isoleren, want ik heb niet gekozen voor heel goed isolerend glas’ … En zo geraken we natuurlijk nergens.

 

Ook het argument dat driedubbele beglazing het risico op condensatie en schimmelvorming verhoogt op andere koude plaatsen klopt maar deels. Condensatie wordt veroorzaakt door te veel vocht in de woning. Dit vocht condenseert op de koudste oppervlakken, in veel woningen is dit de (enkele of gewone dubbele) beglazing. Als je dat glas vervangt door beter isolerend glas, dan zal het vocht inderdaad gaan condenseren op een andere plaats als het glas niet langer het koudste oppervlak is. Maar dat is niet enkel het geval bij driedubbel glas, maar ook bij hoogrendementsglas (dubbele beglazing met een gasvulling en isolerende coating). Problemen met condensatie en schimmelvorming vermijd je door correct te ventileren.

 

Weet dat

 • je bestaande woningen even goed of zelfs beter kunt isoleren dan nieuwbouwwoningen, ook al gebeurt het gefaseerd,
 • je maar één keer isoleert, dus als je iets doet (of het nu je schrijnwerk vervangen is, of isolatie plaatsen), doe het dan meteen goed,
 • zelfs driedubbele beglazing nog altijd een pak slechter isoleert dan een goed geïsoleerde muur,
 • de isolatiewaarde van je glas een grote invloed heeft op zowel je winter- als zomercomfort.

 

Het heeft dus altijd zin om te kiezen voor driedubbele beglazing (glas met een Ug-waarde van minder dan 0,8 W/m²K), zowel in een nieuwbouw als in een renovatie, zelfs als de muren nog niet geïsoleerd zijn.

 

Naar boven

 

Wie kan de spouw van mijn buitenmuren met isolatie vullen?

Wil je de spouw isoleren en in aanmerking komen voor de energiepremie voor na-isolatie van een spouwmuur, dan moet je beroep doen op een erkend aannemer.

 

Naar boven

 

Kan het kwaad als ik alleen mijn achtergevel isoleer en de andere buitenmuren niet?

Het voordeel van thermische isolatie is dat elke vierkante meter die je isoleert zorgt voor minder warmteverliezen.

De redenering ‘het heeft geen zin om enkel de achtergevel te isoleren zolang de andere muren niet geïsoleerd zijn’ houdt dan ook geen steek. De achtergevel zal niet minder goed isoleren omdat de naastliggende muren nog veel warmte verliezen.

 

Het is zelfs zo dat, bij een gefaseerde renovatie, het vaak logischer is om gevel per gevel aan te pakken. Bijvoorbeeld bij de renovatie van een rijwoning, in de eerste fase: nieuw schijnwerk en isolatie van de achtergevel, in de tweede fase pak je de voorgevel aan. Een gelijkaardige aanpak is uiteraard ook geschikt voor vrijstaande woningen en halfopen bebouwingen.

Het voordeel van een aanpak per gevel is dat je de plaatsing van het schrijnwerk kunt afstemmen op de gekozen isolatieoplossing (spouwvulling, binnenisolatie, buitenisolatie of combinaties) en zo alle koudebruggen kunt wegwerken.

 

Meer weten? Volg een cursus Gevelrenovatie of BouwTeam Verbouwing.

 

Naar boven


Vragen over materialen

Ben ik verplicht om materialen die asbest bevatten te verwijderen?

Bij (renovatie)werken ben je als eigenaar verplicht om asbesttoepassingen die eenvoudig bereikbaar zijn te verwijderen.

 

Als er asbesthoudende materialen aanwezig zijn heb je ook de zorgplicht te vermijden dat er risico’s ontstaan voor mens en milieu. Het is dan ook expliciet verboden om asbesthoudende dakbedekkingen en gevelbekledingen te ontmossen of er constructies zoals zonnepanelen, overzetdaken en reclamepanelen op te plaatsen.

 

Deze bepalingen kaderen in het actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse regering. Meer info over hoe hiermee omgaan vind je op www.asbestinfo.be.

 

In alle gebouwen opgetrokken en/of gerenoveerd tussen 1945 en 2001 kan asbest aanwezig zijn. Bij (ver)bouwwerken uit de periode van 1955 tot 1985 is de kans het grootst.

 

Asbest kan in veel verschillende toepassingen gebruikt zijn en is niet altijd eenvoudig herkenbaar. Wil je meer weten, bekijk dan dit filmpje over asbestherkenning.

 

Naar boven

 

Ik wil toekomstgericht bouwen. Welke materialen gebruik ik dan best?

Grondstoffen zijn beperkt beschikbaar. Toekomstgericht bouwen betekent dan ook dat we bewust moeten omgaan met deze grondstoffen.

Toets daarom elke keuze die je maakt af aan onderstaande stappenstrategie:

 1. Beperk de vraag naar grondstoffen (bijvoorbeeld door niet groter te bouwen dan nodig).
 2. Hergebruik reststromen en beperk afvalstromen (bijvoorbeeld isolatie uit recyclagematerialen).
 3. Vul de resterende behoefte duurzaam in / zorg dat afval een grondstof wordt (bijvoorbeeld materialen met hernieuwbare grondstoffen die aan het einde van hun levensduur biodegradeerbaar of composteerbaar zijn, dus zonder toevoeging van synthetische of schadelijke grondstoffen.

 

Je zou dus ook kunnen zeggen dat een toekomstgericht gebouw een circulair gebouw is.

 

Circulair bouwen gaat uit van 3 basisprincipes:

 • veranderingsgericht ontwerpen en bouwen als bouwstrategie: ‘Veranderingsgericht ontwerpen en bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie die er van uitgaat dat de noden en wensen van gebruikers en de maatschappij zullen blijven veranderen. Het doel is dan ook gebouwen te creëren die die verandering efficiënt ondersteunen.’ (OVAM)
 • het toepassen van de principes van de circulaire economie: ‘In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen gemakkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij de geboorte gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde recycleerbaar of afbreekbaar. De circulaire economie wil alles wat van waarde is, waardevol houden. Er mag niets verloren gaan.’ (Vlaanderen Circulair)
 • het invoeren van materialenpaspoorten die afval moeten voorkomen door materialen te documenteren en een identiteit te geven.

 

Toekomstgericht bouwen gaat dus niet enkel over welke materialen of grondstoffen je gebruikt, maar ook hoe je ze toepast in je gebouw. Bijvoorbeeld of ze demonteerbaar of verplaatsbaar zijn, zodat bij wijzigende behoeften je ingrepen beperkt blijven en je de materialen maximaal kunt hergebruiken.

Naar boven


Vragen over ventileren

Ik ga mijn ramen vervangen en mijn installateur raadt mij af om ventilatieroosters te plaatsen. Wat is jullie advies?

Als je je ramen vervangt door beter isolerende ramen, zul je minder warmteverliezen hebben. Zo weinig mogelijk energie gebruiken is echter niet het enige wat telt. Gezonde binnenlucht is minstens even belangrijk.

 

Eén van de manieren om verse lucht binnen te brengen in een woning is via ventilatieroosters bovenaan de ramen van de zogenaamde ‘droge ruimtes’ van een woning (leef- en eetkamer, slaapkamers, bureau, speelkamer …).

 

Is je woning uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem D, of ben je van plan om dit te doen, dan hoef je inderdaad geen raamroosters te plaatsen. Is dit niet het geval, dan is het plaatsen van ventilatieroosters vaak de enige én een gemakkelijke manier om verse lucht binnen te brengen in je woning. Je ramen vervang je immers maar één keer voor een lange periode.

 

Idealiter zorg je dan ook voor een mechanische afvoer van lucht uit de vochtige ruimtes (badkamer, keuken, WC, wasplaats …), om vervuilde en vochtige lucht uit de woning te verwijderen. We spreken dan van een ventilatiesysteem C (combinatie van natuurlijke luchttoevoer via raamroosters en mechanische afvoer).

 

Ons advies is altijd om een woning zo goed mogelijk te ventileren en dus ook uit te rusten met een volwaardig ventilatiesysteem. Of dit nu een ventilatiesysteem C is, met raamroosters, of een volledig mechanisch ventilatiesysteem D, zonder raamroosters, is je eigen keuze.

 

Naar boven

 

Ik ga verbouwen, ben ik dan verplicht een ventilatiesysteem te plaatsen?

Wanneer de werken vergunnings- of meldingsplichtig zijn, dan kan je via de EPB-wegwijzer nagaan of je project moet voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Als dit het geval is, dan moet je project, of een deel ervan, voldoen aan de EPB-eisen. Naast eisen op vlak van isolatie en installaties, zal je dan ook moeten voldoen aan minimale ventilatie-eisen of, in geval van een ingrijpende energetische renovatie, een volledig ventilatiesysteem plaatsen.

 

Een goed binnenklimaat heb je echter nodig in elke woning: door voldoende verse lucht binnen te brengen en vochtige en vervuilde lucht zo snel mogelijk naar buiten af te voeren voorkom je condensatie en schimmels, vermijd je schade aan het gebouw en een slechte luchtkwaliteit. Voor je eigen gezondheid is het dus aan te raden om je woning te ventileren.

 

Meer lees je in de infofiche over waarom en hoe ventileren.

 

Naar boven


Vragen over verwarming en sanitair warm water

Welke regels gelden voor het onderhoud van ketels?

De regelgeving is in functie van de gebruikte brandstof en van het geïnstalleerde vermogen van de ketels. Het onderhoud is verplicht voor alle ketels op vaste brandstoffen en voor ketels op gas of op vloeibare brandstof vanaf 20 kW. Hier vind je de volledige regelgeving.

 

Naast het onderhoud van de ketel is er ook nog de verplichte verwarmingsaudit voor cv-installaties die ouder zijn dan 5 jaar. Hier vind je de regelgeving.

 

Naar boven

 

Kan ik aan mijn bestaande radiatoren een warmtepomp koppelen?

In theorie kan dit en in de meeste gevallen krijg je hiermee je huis ook warm. Hiertegenover staat een hoog elektriciteitsverbruik en bijgevolg een zeer hoge energiekost. Voor een efficiënte werking van een warmtepomp heb je een afgiftesysteem op zeer lage temperatuur nodig. Dit is vloerverwarming, wandverwarming of ventiloconvectoren (of ventiloradiatoren) in een woning met beperkte warmteverliezen (dit betekent onder meer goed geïsoleerd).

 

Naar boven

 

Welke tools kun je gebruiken om het warmteverlies van je woning te berekenen of in te schatten?

Een gedetailleerde berekening is essentieel voor het bepalen van het warmteverlies en de warmtebehoefte van je woning. Installateurs zullen de berekening zelden uitvoeren. Doe je EPB-plichtige werken (bij nieuwbouw of grondige renovatie), dan kun je de EPB-verslaggever vragen de berekening te maken. Je kunt ook bij een studiebureau terecht. De berekening vraagt wel wat werk, maar je verdient de kostprijs terug op de installatiekost en de efficiëntie van de cv-installatie.

 

Wie er zich zelf aan wilt wagen, vindt een volledige cursus en rekenbladen op de site van Constructiv, die opleidingen in de bouw verzorgt. Het WTCB ontwikkelde een gebruiksvriendelijke tool voor de berekening.

 

Een vereenvoudigde berekening, waarvan het resultaat in de praktijk zeer weinig zal afwijken van de gedetailleerde berekening vind je op de commerciële site bouw-energie. Hier vind je trouwens ook nog andere gratis software.

 

Vuistregels kan je gebruiken als voorafberekening voor het inschatten van het nodige vermogen of ter controle van het aangeboden vermogen in offertes. Rekenmodellen vind je op de commerciële sites bouw-energie en energieplus-lesite.

 

Naar boven


Vragen over hernieuwbare energie

Mag ik zonnepanelen plaatsen op een dak met een asbesthoudende dakbedekking of onderdak?

Het is expliciet verboden om zonnepanelen te plaatsen op asbesthoudende daken. Om dat te doen, zou je de platen of leien moeten doorboren. Bovendien zouden de onderliggende materialen gecontamineerd worden.

Wil je zonnepanelen plaatsen, vervang dan eerst de asbesthoudende dakbedekking en/of het onderdak. Maak van de gelegenheid gebruik om je dak beter te isoleren als dat nog niet het geval is. Nadien is dit meestal niet meer mogelijk zonder de zonnepanelen te demonteren. Wees ambitieus en streef naar een warmteweerstand (R-waarde) van 5 à 10 m²K/W.

 

 

Naar boven

 

Mag ik zonnepanelen plaatsen op een niet-geïsoleerd dak?

Ja, je mag zonnepanelen plaatsen op een niet-geïsoleerd dak, maar dat is niet altijd een goed idee, als je weet dat zonnepanelen een verwachte levensduur van 30 jaar hebben. In sommige gevallen riskeer je vroegtijdig de panelen te moeten demonteren om (bijkomend) te kunnen isoleren.

 

We raden aan om in volgende gevallen eerst het dak (bijkomend) te isoleren en/of de dakbedekking te vernieuwen:

 • Bij een plat dak dat niet of onvoldoende geïsoleerd is. De enige goede manier om een plat dak te isoleren is immers via de buitenzijde. Ook wanneer de dakafdichting in slechte staat is, er water op het dak blijft staan … raden we aan om dit eerst aan te pakken en bijkomend te isoleren.
 • Bij een hellend dak zonder onderdak en waarvan de ruimtes onder de dakvlakken volledig of gedeeltelijk deel uitmaken (of waarbij je die optie wilt openlaten) van het verwarmd volume (slaapkamers…). Een hellend dak zonder onderdak isoleren is immers geen goed idee.
 • Bij een hellend dak met of zonder onderdak, dat onvoldoende geïsoleerd is, maar waarvan de zolder aan de binnenzijde is afgewerkt, en het verwijderen van de binnenafwerking niet aan de orde is.
 • Bij een hellend dak zonder onderdak waarvan de dakbedekking in slechte staat is (verwachte levensduur < 30 jaar).
 • Bij een dak met een asbesthoudende dakbedekking en/of een asbesthoudend onderdak. De Vlaamse milieuwetgeving verbiedt overigens het plaatsen van zonnepanelen op asbestdaken.

 

Bij een niet-asbesthoudend

 • plat dak dat voldoende geïsoleerd is en in goede staat,
 • hellend dak met een onderdak en dakbedekking in goede staat, dat voldoende geïsoleerd is of waarbij het mogelijk is dit via de binnenzijde te doen (geen binnenafwerking of bestaande binnenafwerking mag verwijderd worden),
 • hellend dak zonder onderdak maar in zeer goede staat maar waarvan je zeker bent dat de zolderruimte binnen de eerste 30 jaar niet gebruikt zal worden als verwarmde ruimte

kan je gerust zonnepanelen plaatsen.

 

Naar boven

 

Wat zijn de gevolgen voor de eigenaars van pv-zonnepanelen als de digitale meter er komt?

Vanaf juli 2019 worden de digitale meters uitgerold in Vlaanderen. In tegenstelling tot de oude elektriciteitsmeter draait de digitale meter niet terug maar registreert de injectie op het net en de afname van het net afzonderlijk.

 

Eigenaars van zonnepanelen (met installatie voor 31/12/2020) krijgen de keuze tussen twee mogelijkheden:

 

 1. Ze behouden de huidige tarifering (principe van de terugdraaiende teller + prosumententarief) gedurende 15 jaar vanaf de indienstname van de installatie.
 2. Het principe van de terugdraaiende teller (compensatie) is enkel van toepassing op de elektriciteitskosten. Het prosumententarief wordt vervangen door een distributienettarief gerekend op de werkelijk afgenomen elektriciteit (bruto-afname).

 

Stel dat je 3000 kWh per jaar verbruikt en 3000 kWh produceert met je pv-panelen. Van deze laatste verbruik je slechts zo’n 30% op het moment van productie, 70% heb je op het net gezet en er later weer afgehaald. Je netto-afname is 0 kWh, je bruto-afname is echter 70%, dus ongeveer 2100 kWh. Op deze bruto-afname zullen distributienettarieven gerekend worden. Met deze nieuwe tarifering wil de VREG onder meer de prosumenten aanzetten tot een bewuster verbruik van de zelf opgewekte elektriciteit en (piek)belasting van het net beperken.

 

Of de uiteindelijke kost van deze nieuwe tarifering hoger of lager ligt dan je huidige prosumententarief, zal afhangen van de mate van zelfconsumptie (het aandeel van de zelf opgewekte elektriciteit die je ogenblikkelijk verbruikt). Hoe hoger je zelfconsumptie, hoe lager de distributiekosten en dus hoe lager je elektriciteitsfactuur.

 Op de VREG-website vind je meer info en een simulator die aangeeft wat de nieuwe tarifering in jouw situatie kan betekenen.

 

Vanaf 01-01-2021 zou er nog een andere regeling komen, die voorziet in het verkopen van je zelf opgewekte elektriciteit op het net. Meer details zijn nog niet beschikbaar.

 

Naar boven


Vragen over oververhitting

Wie oververhitting wil tegengaan, beperkt beter de beglazing?

Ja, heel wat zonnewarmte sluipt binnen via de beglazing van je woning. Daarom beperk je beter de glasoppervlakte. Voldoende glas is belangrijk om in de winter te genieten van gratis zonnewarmte, om zicht te hebben en om in elke ruimte voldoende daglicht binnen te laten. Maar glas heeft dus ook een keerzijde: risico op oververhitting. We streven bijgevolg naar een evenwicht tussen gewenste zonnewinsten in de winter en ongewenste in de zomer, voldoende daglicht, zicht en privacy.

 

Naar boven

 

Is een automatische zonnewering effectiever dan een handmatige?

Klopt. De sturing bepaalt mee hoe effectief een zonnewering in werkelijkheid zal zijn. Bij een handmatige zonnewering loop je als bewoner de kans dat je deze vergeet naar beneden te doen. Een automatische zonnewering kan in de praktijk betere resultaten opleveren door de zon tegen te houden. De zonnewering wordt best ook aangestuurd door een wind- en regensensor. Zo vermijd je schade in geval van slechte weersomstandigheden. 

 

Naar boven

 

Hou je ramen en deuren beter te allen tijde dicht?

Deels fout. De fout zit ‘m hier in de te allen tijde. Overdag is het inderdaad aangewezen om ramen en deuren te sluiten. De temperatuur buiten de woning ligt veel hoger dan binnen dus moet je de warmte overdag zo veel mogelijk buiten proberen te houden. ’s Nacht is het echter aangewezen om je ramen (en deuren) open te zetten. De temperatuur buiten ligt dan veel lager en een open raam kan je helpen om de binnengeslopen warmte op een efficiënte (en natuurlijke) wijze af te voeren.

 

Naar boven

 

Hoe dikker je isoleert, hoe groter de kans op oververhitting?

Dat klopt niet. Een vaak gehoorde fout, hoewel ze op het eerste gehoor logisch klinkt. In de zomer is het overdag buiten warmer dan binnen en meer isolatie leidt tot minder transmissie van warmte van buiten naar binnen. Dat is positief. Maar ’s nachts is het buiten wel frisser dan binnen. Op dat moment heeft meer isolatie een negatief effect. Deze effecten moeten echter gerelativeerd worden. De negatieve impact heeft eigenlijk weinig belang: de binnengekomen warmte kan ’s nachts veel efficiënter afgevoerd worden via natuurlijke ventilatie. Daarnaast valt het het verschil in transmissie door een niet, weinig of dik geïsoleerde muur in het niets ten opzichte van de hoeveelheid zonnewarmte die door een raam kan bin­nenvallen.

 

Naar boven

 

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw