Je bent hier » Bouwadvies » Particulieren » Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

Kan ik bij Dialoog terecht met vragen over premies?

Mag ik zonnepanelen plaatsen op een asbesthoudend dak?

Kan ik bij Dialoog terecht voor namen van aannemers of installateurs?

Waar kan ik terecht als ik na een bouwadvies nog vragen heb?

Wanneer vraag ik best een bouwadvies aan?

Hoeveel kost een bouwadvies?

Onder de pannen van mijn dak zit geen onderdak. Kan ik mijn hellend dak isoleren?

Wie kan mijn spouwmuur met isolatie vullen?

Kan ik bij Dialoog terecht als ik een discussie heb met mijn aannemer of architect?

Kan ik bij Dialoog terecht met vragen over kleinschalige waterzuivering?

Moet ik dubbel glas hebben in mijn woning?

Moet ik mijn dak isoleren?

 

Kan ik bij Dialoog terecht met vragen over premies?

Dialoog beantwoordt graag alle technische vragen rond duurzaam bouwen maar voor premies kun je best terecht bij je gemeente, een woonwinkel of op de websites premiezoeker.be en energiesparen.be.

 

Mag ik zonnepanelen plaatsen op een asbesthoudend dak?

Neen, je mag geen zonnepanelen plaatsen op een asbesthoudend dak. Om dat te doen, zou je de platen of leien moeten doorboren en het gebruik van werktuigen die aan hoge snelheid draaien of die stof veroorzaken, is strikt verboden voor asbesthoudend materiaal.

 

Kan ik bij Dialoog terecht voor namen van aannemers of installateurs?

Dialoog geeft onafhankelijke en productonafhankelijke informatie. We geven dus geen namen van aannemers of installateurs. We kunnen je wel doorverwijzen:

Waar kan ik terecht als ik na een bouwadvies nog vragen heb?

Inwoners van de provincie Vlaams-Brabant kunnen al hun korte vragen over isoleren, ventileren, verwarmen, voorkomen van koudebruggen … mailen naar steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be.

 

Bellen kan natuurlijk ook. Elke dinsdagvoormiddag staan onze adviseurs voor je klaar van 9 tot 12.30 u op het nummer 016 23 26 49. We beantwoorden je vraag gratis.

 

Ook in de andere provincies staan adviseurs klaar om je vragen te beantwoorden.

Antwerpen: info@kampc.provant.be

Limburg: steunpunt@dubolimburg.be

Oost-Vlaanderen: dubo@oost-vlaanderen.be

West-Vlaanderen: dubo@west-vlaanderen.be

 

Wil je na een bouwadvies verdere begeleiding dan kun je terecht bij een benovatiecoach.

Op de Renovatiestarter vind je ook heel wat informatie.

 

Wanneer vraag ik best een bouwadvies aan?

Hoe vroeger je advies vraagt, hoe beter. Nog maar net bouwplannen aan het maken? Dat is het ideale moment om een adviseur in te schakelen. Duurzaam bouwen begint bij een goed plan. Deze fase geeft je de kans om essentiële keuzes te maken, zoals oriëntatie en compactheid. Achteraf de plannen nog aanpassen is altijd moeilijker.

 

Hoeveel kost een bouwadvies?

Een advies aan huis kost 50 euro en voor een advies op basis van een plan betaal je 25 euro. Dit gunsttarief is mogelijk door tussenkomst van de provincie Vlaams-Brabant. Bovendien geven een aantal gemeenten nog een bijkomende korting. Let op, het gaat over de gemeente waar de bouwwerf of woning ligt.

 

Vraag hier je advies aan

 

Onder de pannen van mijn dak zit geen onderdak. Kan ik mijn hellend dak isoleren?

Neen. Een hellend dak zonder onderdak isoleren, is geen goed idee. Mogelijke oplossingen zijn:

  1. Haal de dakpannen weg en leg een nieuw onderdak: een licht isolerende plaat of een onderdakfolie. Daarna kun je de zolder isoleren.
  2. Isoleer de zoldervloer.

 

Wie kan mijn spouwmuur met isolatie vullen?

Sinds 1 juli 2012 moet de aannemer een verklaring uitreiken dat hij volgens de eisen van de toepasselijke Technische Specificatie (STS) werkt: eisen in verband met de toepassing van isolatieproducten en de manier waarop dat moet gebeuren. Raadpleeg de lijst met erkende aannemers.

 

Kan ik bij Dialoog terecht als ik een discussie heb met mijn aannemer of architect?

Neen, Dialoog komt niet tussen in geschillen. Voor technische geschillen kun je terecht bij de Verzoeningscommissie bouw. Die komt tussenbeide in alle technische geschillen tussen de consument en de architect en/of de aannemer(s) die betrokken zijn bij particuliere bouw- of renovatiewerken. De Commissie garandeert een snelle afhandeling (maximum 6 maanden) en een objectieve beoordeling dankzij de drie partijen die er deel van uitmaken.

 

De Verzoeningscommissie Bouw is een buitengerechtelijke instantie. Ze kan zich dan ook nooit zelf bevoegd verklaren en zich de natuurlijke bevoegdheid van de rechtbanken toe-eigenen. De partijen die bij het geschil betrokken zijn, moeten dus eerst akkoord gaan om het geschil aan de bevoegdheid van de rechtbank te onttrekken en het aan de Commissie toe te vertrouwen.

 

Om vervelende situaties te vermijden kun je aan de aannemers en de architect vragen om het bevoegdheidsbeding in hun contract in te lassen. Bij een technisch geschil krijg je dan bijstand van een expert zonder de aannemer of de architect te moeten overtuigen van het nut ervan.

 

Kan ik bij Dialoog terecht met vragen over kleinschalige waterzuivering?

Voor technische informatie kun je terecht bij de Vlaamse Milieumaatschappij op het nummer 053 72 62 10. Dialoog geeft geen advies meer rond kleinschalige waterzuivering.

 

We geven je wel enkele tips mee:

  • Vraag aan je gemeente of je verplicht bent een individuele waterzuivering te plaatsen. Dat wil zeggen dat je nooit zult kunnen aansluiten op een gescheiden rioleringsstelsel. Als je in de toekomst wel kunt aansluiten op een gescheiden stelsel, dan zul je na de plaatsing van dat gescheiden stelsel je installatie buiten gebruik moeten stellen.
  • Ben je verplicht een individuele waterzuivering te plaatsen, vraag dan of je gemeente die taak op zich neemt of je het zelf met doen. Heel wat gemeentes plaatsen immers individuele waterzuiveringsinstallaties.
  • Moet je zelf de individuele waterzuiveringsinstallatie plaatsen, neem dan contact op met je gemeente over de mogelijke systemen. Sommige gemeenten organiseren infosessies over de kwestie.

Algemene principes en regelgeving vind je terug op www.vmm.be/water/riolering/aansluiten-of-zelf-zuiveren/zelf-zuiveren-met-een-iba.

Technische informatie over de systemen staat op www.vmm.be/publicaties/waterwegwijzer-bouwen-en-verbouwen.

 

Moet ik dubbel glas hebben in mijn woning?

Tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen (dus ook huurwoningen) minstens dubbel glas hebben. Eigenaars die het meteen beter doen en hoogrendementsglas plaatsen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen.

 

Deze regel geldt voor kamers en zelfstandige woningen (studio, eengezinswoning of appartement). De dubbelglasverplichting geldt enkel voor leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers. Traphallen, inkomhallen en gangen moeten dus geen dubbel glas hebben.

 

Op de website van Wonen Vlaanderen vind je meer informatie.

 

Moet ik mijn dak isoleren?

Tegen 2020 moeten alle daken van zowel koop- en huurwoningen die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Voor alle zelfstandige woningen (studio, eengezinswoning of appartement) is de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm in werking getreden op 1 januari 2015. De regeling geldt niet voor kamers. Ook daken kleiner dan 2 m² worden vrijgesteld.

 

Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm.

 

Op de website van Wonen Vlaanderen vind je meer informatie over de verplichting.

 

Je kunt bij ons ook terecht voor concreet bouwadvies.

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw