Je bent hier » Bouwadvies » Info en tips over verbouwen » Vragen over materialen ik wil toekomstgericht bouwen welke materialen gebruik ik dan best

Vragen over materialen - Ik wil toekomstgericht bouwen. Welke materialen gebruik ik dan best?

Terug

Grondstoffen zijn beperkt beschikbaar. Toekomstgericht bouwen betekent dan ook dat we bewust moeten omgaan met grondstoffen.

Toets daarom elke keuze die je maakt af aan onderstaande stappenstrategie:

  1. Beperk de vraag naar grondstoffen (bijvoorbeeld door niet groter te bouwen dan nodig).
  2. Hergebruik reststromen en beperk afvalstromen (bijvoorbeeld isolatie uit recyclagematerialen).
  3. Vul de resterende behoefte duurzaam in / zorg dat afval een grondstof wordt (bijvoorbeeld materialen met hernieuwbare grondstoffen die aan het einde van hun levensduur biodegradeerbaar of composteerbaar zijn, dus zonder toevoeging van synthetische of schadelijke grondstoffen.

 

Je zou dus ook kunnen zeggen dat een toekomstgericht gebouw een circulair gebouw is.

 

Circulair bouwen gaat uit van 3 basisprincipes:

  • veranderingsgericht ontwerpen en bouwen als bouwstrategie: ‘Veranderingsgericht ontwerpen en bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie die er van uitgaat dat de noden en wensen van gebruikers en de maatschappij zullen blijven veranderen. Het doel is dan ook gebouwen te creëren die die verandering efficiënt ondersteunen.’ (OVAM)
  • het toepassen van de principes van de circulaire economie: ‘In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen gemakkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij de geboorte gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde recycleerbaar of afbreekbaar. De circulaire economie wil alles wat van waarde is, waardevol houden. Er mag niets verloren gaan.’ (Vlaanderen Circulair)
  • het invoeren van materialenpaspoorten die afval moeten voorkomen door materialen te documenteren en een identiteit te geven.

 

Toekomstgericht bouwen gaat dus niet enkel over welke materialen of grondstoffen je gebruikt, maar ook hoe je ze toepast in je gebouw. Bijvoorbeeld of ze demonteerbaar of verplaatsbaar zijn, zodat bij wijzigende behoeften je ingrepen beperkt blijven en je de materialen maximaal kunt hergebruiken.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw