Je bent hier » Bouwadvies » Info en tips over verbouwen » Vragen over materialen ben ik verplicht om materialen die asbest bevatten te verwijderen

Vragen over materialen - Ben ik verplicht om materialen die asbest bevatten te verwijderen?

Terug

Bij (renovatie)werken ben je als eigenaar verplicht om asbesttoepassingen die eenvoudig bereikbaar zijn te verwijderen. Ook wanneer het asbest in slechte staat is (bijvoorbeeld begint af te brokkelen), moet je het laten weghalen. In andere gevallen is er geen algemene verplichting om asbesthoudende toepassingen in uw gebouw of woning te verwijderen.

 

Als er asbesthoudende materialen aanwezig zijn heb je ook de zorgplicht te vermijden dat er risico’s ontstaan voor mens en milieu. Het is dan ook expliciet verboden om asbesthoudende dakbedekkingen en gevelbekledingen te ontmossen of er constructies zoals zonnepanelen, overzetdaken en reclamepanelen op te plaatsen.

 

Deze bepalingen kaderen in het actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse regering, met als doel Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. Wie een woning verkoopt die voor 2001 gebouwd werd moet sinds november 2022 dan ook een asbestattest moeten kunnen voorleggen. Tegen 2032 zou elke gebouweigenaar over een asbestattest moeten beschikken. Bij verhuur is een eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

 

Afhankelijk van de bestemming van het gebouw en de toepassing (hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest) kan je in aanmerking komen voor een subsidie voor asbestverwijdering. Wie het dak of de gevel van zijn woning of ander gebouw laat isoleren én tegelijk de asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen, krijgt een extra premie.

 

In alle gebouwen opgetrokken en/of gerenoveerd tussen 1945 en 2001 kan asbest aanwezig zijn, bij (ver)bouwwerken uit de periode 1955 tot 1985 is de kans het grootst.

 

Asbest kan in veel verschillende toepassingen gebruikt zijn en is niet altijd eenvoudig herkenbaar. Wil je meer weten, bekijk dan dit filmpje over asbestherkenning of lees dit artikel.

 

Meer info op omgaan met asbest.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw