Je bent hier » Bouwadvies » Info en tips over verbouwen » Vragen over isoleren zijn er alternatieven voor gespoten polyurethaan als vloerisolatie

Vragen over isoleren - Zijn er alternatieven voor gespoten polyurethaan als vloerisolatie?

Terug

Veel nieuwe en gerenoveerde vloeren op volle grond worden geïsoleerd met gespoten polyurethaan (PUR). Deze isolatietechniek heeft zeker enkele voordelen (zo moet er geen extra uitvullaag voorzien worden op de leidingen), maar heeft toch ook nadelen:

  • Duurzaamheid: de isolatie wordt over leidingen heen op de (betonnen) draagvloer gespoten. Dit resulteert in een niet-demonteerbare opbouw die bij afbraak hoort bij verontreinigd puin dat niet in een container voor inert bouwpuin afgevoerd mag worden.
  • Energetisch: verwarmingsleidingen bevinden zich aan de onderzijde van de isolatie, wat niet ideaal is op vlak van warmteverliezen. PUR-isolatieplaten isoleren een pak beter voor dezelfde dikte.
  • Schadegevallen: bij het spuiten van PUR zijn er heel wat parameters waaraan voldaan moet worden (propere ondergrond, temperatuurslimieten van ondergrond en ruimte respecteren, maximale laagdikte van maximaal 4 cm respecteren, voldoende tijd tussen het aanbrengen van de opeenvolgende lagen …). Het niet respecteren van deze voorschriften kan aanleiding geven tot verzakkingen.

Bij een correcte uitvoering en op voorwaarde dat er geen mensen aanwezig zijn tijdens en tot 2 uur na de werken, heeft gespoten PUR evenwel geen nadelige gezondheidseffecten, een onderwerp waarover toch wel wat misverstanden bestaan. Meer hierover kun je nalezen op deze webpagina van het departement Omgeving Vlaanderen en in dit nieuwsbericht en dit nieuwsbericht van Buildwise. Je vindt er ook richtlijnen voor een correcte uitvoering.

 

Denk je ‘beter voorkomen dan genezen’, dan kan je als alternatief opteren voor drukvaste vloerisolatieplaten in geëxpandeerd polystyreen (EPS), geëxtrudeerd polystyreen (XPS), polyurethaan, resolschuim of isolatieplaten met hernieuwbare grondstoffen zoals houtvezelplaten.

 

Deze platen kan je (al dan niet zelf) losliggend plaatsen, wat de demonteerbaarheid van de opbouw ten goede komt. Je plaatst ze bij voorkeur in twee lagen. Zorg voor een correcte plaatsing van waterkerende lagen boven en onder de isolatie en aansluitend bij de vochtkering in de muren.

 

Lees meer over isoleren van vloeren op volle grond bij bestaande constructies in deze infofiche van de provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw