Je bent hier » Bouwadvies » Info en tips over verbouwen » Vragen over isoleren heb ik een vergunning nodig om mijn buitenmuren enof dak aan de buitenzijde te isoleren

Vragen over isoleren - Heb ik een vergunning nodig om mijn buitenmuren en/of dak aan de buitenzijde te isoleren?

Terug

De Vlaamse regelgeving ruimtelijke ordening bepaalt dat ingrepen aan de voorgevel van een gebouw altijd vergunningsplichtig zijn, zowel werken waarbij het volume toeneemt (vb. plaatsen van buitenisolatie en afwerking) als werken die het uitzicht veranderen. Wil je je voorgevel schilderen of de ramen vervangen, dan heb je dus een omgevingsvergunning nodig.

 

Voor de andere gevels en daken worden werken die enkel het uitzicht wijzigingen, vrijgesteld van vergunning, het plaatsen van buitenisolatie blijft vergunningsplichtig omdat deze werken een wijziging van het fysiek bouwvolume inhouden. Tot een dikte van 26 cm wordt gevelisolatie en het isoleren van daken via de buitenzijde (sarkingdak bij hellende daken, warm plat dak bij platte daken) echter niet beschouwd als een uitbreiding maar als een verbouwing. Wil je je dak met meer dan 26 cm ophogen of een dikker isolatiepakket (inclusief afwerking) tegen de gevels plaatsen, dan is er wel nog altijd sprake van een uitbreiding.

 

Meer informatie hierover vind je in deze link van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

 

Naast de vergunningsregels die voor gans Vlaanderen gelden kunnen er echter ook gemeentelijke verordeningen, BPA’s (bijzondere plannen van aanleg) of RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) van toepassing zijn, die strenger kunnen zijn dan de Vlaamse regelgeving. Wil je werken uitvoeren die het uitzicht en/of het volume van je woning wijzigen, informeer dan altijd eerst bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente. Zij hebben immers zicht op alle stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op jouw perceel. Zo kom je niet alleen te weten wat wel en niet toegelaten is, maar ook of de werken vergunnings- dan wel meldingsplichtig zijn en of de medewerking van een architect al dan niet vereist is.

 

Zo moet je bij werken die een impact hebben op de draagstructuur van het gebouw (vb. nieuwe gordingen bij de renovatie van een hellend dak, het maken of aanpassen van raam- of deuropeningen in dragend metselwerk) een architect inschakelen, waarbij deze het dossier voor de omgevingsvergunning of melding digitaal indient via het Omgevingsloket.

 

Voor vergunningsplichtige werken aan gevel of dak zonder ingrepen op de draagstructuur, heb je in principe geen architect nodig. Als deze werken vergunnings- of meldingsplichtig blijken te zijn, dan kan je zelf een dossier indienen via het snelinvoerloket, digitaal of op papier.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw