Je bent hier » Bouwadvies » Info en tips over verbouwen » Vragen over hernieuwbare energie heb je een vergunning nodig voor installaties of onderdelen van installaties buiten je woning

Vragen over hernieuwbare energie - Heb je een vergunning nodig voor installaties of onderdelen van installaties buiten je woning?

Terug

Het plaatsen van zonnepanelen is vergunningsplichtig, maar er zijn tal van vrijstellingen waardoor je voor de meeste installaties geen vergunning nodig hebt:

 • op een plat dak als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.
 • op een hellend dak als de panelen geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak verstaan we:
  • ofwel boven op de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven;
  • ofwel ertussenin of ter vervanging geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungerend.

Als aan alle voorwaarden van de vrijstelling voor niet-overdekte constructies voldaan is, is ook de plaatsing van zonnepanelen of schotelantennes in de zij- of achtertuin vrijgesteld. Zie onder volgende voorwaarden.

 

Voor warmtepompen, waterafvoer en buizen voor ventilatie of rookgasafvoer zit de regelgeving meer verspreid. In de meeste gevallen heb je echter geen vergunning nodig. Je hebt vrijstelling van vergunning voor:

 • Gebruikelijke ondergrondse constructies als ze niet voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook liggen.
  Denk hierbij aan de bodemwarmtewisselaar voor warmtepompen en regenwaterputten.
 • De plaatsing van niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, ingeplant tot op 1 meter van de perceelsgrens of tot tegen een bestaande scheidingsmuur, voor zover de gezamenlijke oppervlakte van dergelijke constructies, met inbegrip van alle bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, 80 vierkante meter niet overschrijdt. Niet overdekte constructie  zijn constructies zonder bouwvolume waarvan de hoogte beperkt is tot 1,5 m boven het maaiveld.
  De meeste buitenunits van lucht-water en lucht-luchtwarmtepompen zijn lager dan 1,5 m en vallen dus onder deze regelgeving. Ook opslagtanks (bijv. propaangas) zijn zelden hoger. Bij plaatsing in de voortuin heb je wel een vergunning nodig.
 • Gebruikelijke constructies zoals ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een woning, op voorwaarde dat ze niet meer dan drie meter boven de nok van de woning uitsteken.
  Hangt de buitenunit van de warmtepomp aan de gevel, dan kan dit zonder vergunning, ook aan de voorgevel.

Meer info over vrijstellingen vind je in dit document.

 

Een gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Vraag steeds advies aan je gemeentelijk omgevingsloket.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw