Je bent hier » Bouwadvies » Info en tips over verbouwen » Vragen over energieprestaties wanneer is er bij verbouwingswerken aan een woning sprake van een ingrijpende energetische renovatie en wanneer van een gewone renovatie

Vragen over energieprestaties - Wanneer is er bij verbouwingswerken aan een woning sprake van een 'ingrijpende energetische renovatie' en wanneer van een 'gewone renovatie'?

Terug

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat deze vraag enkel relevant is bij vergunnings- of meldingsplichtige werken waarvoor de medewerking van een architect vereist is én die moeten voldoen aan de energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving (EPB), wat betekent dat er EPB-eisen van toepassing zijn. De termen ‘gewone renovatie’ en ‘ingrijpende energetische renovatie’ (IER) en het onderscheid ertussen bestaan immers enkel in die context. Bij niet-vergunningsplichtige verbouwingswerken en/of werken zonder EPB-eisen kan je geen rechtsgeldig EPC bouw laten opmaken, enkel een vrijwillig E-peil laten berekenen (niet valideerbaar) en kom je dus ook niet in aanmerking voor de korting op onroerende voorheffing voor IER met een E-peil lager dan E60.

  • Je komt mogelijk wel in aanmerking voor alle andere energiepremies voor bestaande woningen
  • Je hoeft niet minder ambitieus te zijn op vlak van energieprestaties
  • Je kunt via Test uw EPC een indicatief energielabel laten berekenen en een inschatting maken van de impact van de verbeteringswerken op het energielabel
  • Je kunt door een energiedeskundige een EPC residentieel laten opmaken, hetzij voorafgaandelijk aan de werken (vrijwillig) om een idee te krijgen van de energieprestaties van de bestaande situatie, hetzij na de werken (vrijwillig) om de impact van de verbeteringswerken op het energielabel te kennen of (verplicht) wanneer je het gebouw wil verkopen of verhuren. Een EPC bestaande bouw vermeldt geen E-peil.

Als de verbouwingswerken wel moeten voldoen aan de EPB-regelgeving zullen de omvang en de aard van de werken en het aanvraagjaar van het indienen van de vergunningsaanvraag of van de melding bepalend zijn voor de eisen die van toepassing zijn.

 

Er is enkel sprake van een ingrijpende energetische renovatie wanneer de werken aan volgende twee voorwaarden voldoen:

  • minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd én
  • minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren worden volledig vervangen.

In alle andere gevallen gaat het om een ‘gewone renovatie’, waarbij enkel thermische isolatie-eisen aan nieuwe en na-geïsoleerde delen worden opgelegd evenals minimale ventilatievoorzieningen voor nieuwe ruimten en bij vervanging van vensters in bestaande ruimten.

 

In geval van een IER komt hier de verplichting tot plaatsing van een volledig ventilatiesysteem bij, evenals een maximaal E-peil en minimum aandeel hernieuwbare energie. Aan het einde van de rit krijg je een EPC bouw waarmee je, als je E-peil niet hoger is dan E60 (= verplicht voor vergunningsaanvragen vanaf 2022),

  • een korting op de onroerende voorheffing kunt verkrijgen
  • je gebouw een energielabel A behaalt.

In geval van een gewone renovatie kan je, op voorwaarde dat je slechts van één van beide voorwaarden afwijkt, een gemotiveerde afwijking aanvragen om de werken toch als IER te laten beoordelen.

Omgekeerd – een IER als een gewone renovatie behandelen – is niet mogelijk.

 

De EPB-verslaggever is diegene die, op basis van de plannen (van de architect), kan vertellen of de verbouwingswerken onder de noemer gewone renovatie dan wel IER zullen vallen. Ook al hoef je dit bij het aanvragen van een vergunning nog niet te weten, toch betrek je de EPB-verslaggever best zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces, als je niet voor verrassingen wil komen te staan. Zelfs wanneer later, bijvoorbeeld tijdens de uitvoering, beslist wordt om de renovatie grondiger aan te pakken dan initieel voorzien (vb. alsnog alle vloeren uitbreken), kan een gewone renovatie uiteindelijk nog (verplicht) een IER worden. De EPB-plicht geldt immers voor de totaliteit van de werken.

 

Via enkele voorbeelden krijg je alvast een idee de beoordeling van na-isolatie van de gebouwschil in functie van IER of niet. Bij appartementsgebouwen wordt dit per appartement en voor de gemeenschappelijke delen afzonderlijk bekeken.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw