Je bent hier » Bouwadvies » Info en tips over verbouwen » Vragen over energieprestaties mijn huis heeft een laag epeil ben ik dan goed bezig

Vragen over energieprestaties - Mijn huis heeft een laag E-peil ben ik dan goed bezig?

Terug

Het E-peil is op zich niet zaligmakend, het geeft een indicatie van de energieprestaties, maar zegt niets over het werkelijk verbruik. Bovendien zijn er verschillende manieren om een laag E-peil te bereiken:

  • hetzij door een lage energiebehoefte in combinatie met een bijgevolg beperkte productie van hernieuwbare energie,
  • hetzij een minder lage energiebehoefte (niet beter dan de wettelijke eisen) in combinatie met meer hernieuwbare energieproductie.

Bijvoorbeeld een woning met een op basis van de EPB-berekening geraamd energiegebruik voor ruimteverwarming, aanmaak sanitair warm water en hulpenergie van 10.000 kWh en een pv-installatie die 10.000 kWh oplevert, kan E0 behalen. Dezelfde woning die slechts de helft verbruikt, 5000 kWh, met een PV installatie die eveneens slechts de helft opwekt, kan evengoed E0 behalen en is een beter voorbeeld van energiebewust bouwen.

 

Om de omschakeling naar 100 % hernieuwbaar mogelijk te maken, zullen we onze energiebehoefte immers sterk moeten reduceren. Voor het opwekken van hernieuwbare energie heb je ook grondstoffen en ruimte nodig, die niet onbeperkt beschikbaar zijn.

 

Toets daarom elke keuze die je maakt af aan onderstaande stappenstrategie:

  1. Beperk de vraag naar energie (bijvoorbeeld doorgedreven isoleren).
  2. Hergebruik reststromen en beperk afvalstromen (bijvoorbeeld warmteterugwinning uit ventilatielucht en douchewater).
  3. Vul de resterende behoefte duurzaam in (bijvoorbeeld geen fossiele brandstoffen meer).

 

Streefcijfers vind je in ons ambitieniveau energieprestaties voor nieuwe en bestaande woningen.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw