Je bent hier » Bouwadvies » Info en tips over verbouwen » Vragen over energieprestaties kan ik de energieprestaties van mijn bestaande woning vergelijken met die van een nieuwbouw

Vragen over energieprestaties - Kan ik de energieprestaties van mijn bestaande woning vergelijken met die van een nieuwbouw?

Terug

Belangrijk om weten:

 • enkel bij een nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie (IER) krijg je een EPC bouw. Dit document vermeldt naast een E-peil ook een energielabel (voor EPB-aangiftes vanaf 2020).
 • voor bestaande woningen kan je, vrijwillig of verplicht bij verkoop of verhuur, een EPC residentieel laten opmaken. Dit document vermeldt geen E-peil maar wel een energielabel (voor EPC’s opgemaakt vanaf 2019).

Voor woningen wordt:

 • het energielabel van een EPC residentieel bepaald op basis van de isolatie van muren, vloeren en daken, ramen en deuren, de installaties voor ruimteverwarming, verwarmen van water, koeling en ventilatie en de installaties op zonne-energie.
 • het energielabel van een EPC bouw bepaald aan de hand van het behaalde E-peil, dat na uitvoering van de werken berekend wordt op basis van de thermische isolatie, luchtdichtheid, compactheid, oriëntatie, bezonning, bewuste ventilatieverliezen en vaste installaties voor verwarming, warm water en koeling van de woning.

Ook al worden beide labels dus op een andere manier bepaald, toch mogen ze met elkaar vergeleken worden.

 • Ze gaan allebei van F (zeer energieverslindend) tot A+ (zeer energiezuinig).
 • Elk label komt overeen met een berekend primair energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m².jaar), ook wel de ‘energiescore’ genoemd, bijvoorbeeld het A-label staat voor een energiescore van 0 tot 100 kWh/m².j.

Hoeveel bedraagt nu het energielabel van een nieuwbouw versus een ingrijpende energetische gerenoveerde en niet-ingrijpend energetisch gerenoveerde bestaande woning?

Het A-label komt overeen met een E-peil tussen 0 en 60. De energieprestatieregelgeving, met een maximaal E-peil voor nieuwbouwwoningen, bestaat sinds 2006. Sinds 2015 is er ook een E-peil-eis voor IER.

 • De energieprestatie van nieuwe woningen die gebouwd werden conform de geldende wettelijke EPB-eisen:
  • in de periode 2006 (max. E100) tot en met 2013 (max. E70) komt overeen met het B-label
  • sinds 2014 (max. E60) komt overeen met een label A.
 • De energieprestatie van bestaande woningen die conform de geldende wettelijke EPB-eisen ingrijpend energetisch gerenoveerd
  • werden van 2015 (max. E90) tot en met 2021 (max. E70) komt overeen met het B-label
  • worden vanaf 2022 (max. E60) komt overeen met het A-label.
 • Bestaande woningen die niet ingrijpend energetisch gerenoveerd worden, kunnen enkel via de opmaak van een EPC residentieel aantonen welk label ze halen.
 • Nieuwe woningen en IER met een E-peil lager dan 0 en bestaande woningen met een energiescore van minder dan 0 kWh/m².j behalen een A+-label.

Er zijn twee mogelijke pistes om (vrijwillig) te voldoen aan de energiedoelstelling 2050 voor Vlaamse woningen:

 • door elk onderdeel van de bouwschil (dak, muren, ramen, vloeren) te isoleren en te verwarmen met een energie-efficiënte installatie ('piste 1')
 • door na renovatiewerken een EPC te laten opmaken, dat aantoont dat de woning een label A of A+ behaalt of een IER met een maximaal E-peil van 60 te realiseren ('piste 2').

Enkel bij piste 2 krijgt je woning een energielabel. Kies je voor piste 1, dan kun je (later) via een EPC alsnog het energielabel aantonen.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw