Je bent hier » Bouwadvies » Info en tips over verbouwen » Vragen over duurzaam bouwen en wonen kan ik bij jullie terecht als ik een discussie heb met mijn aannemer of architect

Vragen over duurzaam bouwen en wonen - Kan ik bij jullie terecht als ik een discussie heb met mijn aannemer of architect?

Terug

Neen, wij komen niet tussen in geschillen. Bij technische geschillen kunnen particuliere opdrachtgevers terecht bij de Verzoeningscommissie bouw. Deze kan tussenbeide komen in technische geschillen tussen de consument en de architect en/of de aannemer(s) die betrokken zijn bij particuliere bouw- of renovatiewerken. De Commissie garandeert een snelle afhandeling (maximum 6 maanden) en een objectieve beoordeling dankzij de drie partijen die er deel van uitmaken.

 

De Verzoeningscommissie Bouw is een buitengerechtelijke instantie. Ze kan zich dan ook nooit zelf bevoegd verklaren en zich de natuurlijke bevoegdheid van de rechtbanken toe-eigenen. De partijen die bij het geschil betrokken zijn, moeten dus eerst akkoord gaan om het geschil aan de bevoegdheid van de rechtbank te onttrekken en het aan de Commissie toe te vertrouwen.

 

Om vervelende situaties te vermijden kun je aan de aannemers en de architect vragen om het bevoegdheidsbeding in hun contract in te lassen. Bij een technisch geschil krijg je dan bijstand van een expert zonder de aannemer of de architect te moeten overtuigen van het nut ervan.

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw