Je bent hier » Tijdschrift » Ecologisch magazine de Koevoet » De Koevoet 184 herfst 2018

de Koevoet 184, herfst 2018

Terug

de Koevoet nummer 184

Tiny houses

Eenvoudiger leven, consuminderen en een lagere ecologische voetafdruk gaan samen met het wonen in een tiny house. Als de wetgeving mee wil, opent deze opkomende trend zeker perspectieven.

 

Klik om verder te gaan

De groene stad

Architecten ontdekken wereldwijd de waarde van groen in gebouwen.

Demonteerbaar bouwen met bamboe

Architect Pieter Verstraete ontwierp een demonteerbare passiefwoning met bamboeskelet met een beperkt budget. “Ik zie weinig hindernissen om demontabel te bouwen.”

S-peil concreet

Voor nieuwbouw geldt sinds januari van dit jaar een gebouwschilgerelateerde energieprestatie-eis, kortweg S-peil genoemd. Wij berekenen wat dat concreet betekent.

Hernieuwbaar verwarmen van woningen

Tegen 2050 moeten woningen omschakelen naar 100 % hernieuwbare energie voor verwarming en sanitair warm water. Hoe bereid je je daar nu al op voor?

Onkruid vergaat niet

Onkruid ligt altijd op de loer om je groentetuin in te palmen. De bodem bedekken en niet meer spitten scheelt een pak.

Boeken vol natuur

Tien jaar financiële crisis

Marc Bontemps, mede-initiatiefnemer van de coöperatieve bank-in-wording NewB, herinnert aan de diepe wonden die de bankencrisis sloeg in 2008 en wat NewB daarvoor in de plaats wil stellen.

Circulair bouwen

Voor de Industriële Revolutie was hergebruik van afval en materialen vanzelfsprekend. Die reflex komt nu weer boven water in de circulaire economie.

Dialoog doet het weer

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw