Je bent hier » Tijdschrift » Ecologisch magazine de Koevoet » De Koevoet 180 herfst 2017

de Koevoet 180, herfst 2017

Terug

Natuurinclusief ontwerpen

Huizen, steden en landschappen zodanig inrichten dat fauna en flora er zich thuis voelen. Dat is de ambitie van deze nieuwe architecturale trend.

 

Klik om verder te gaan

Ecobouwers Renovatie van het Jaar

De drie winnaars stellen met gepaste trots hun gerenoveerde woning voor.

Green Evelien

Evelien Matthijssen promoot een sobere levensstijl met maximale vreugde vanuit een Ardens dorpje.

Fietsen naar Rome

Om de bittere pil van zijn pensionering te vergulden, maakte Luk Vandaele samen met zijn vrouw een fietstocht naar de eeuwige stad.

Houtkachels en fijnstof (2)

Met het nieuwe stookseizoen in aantocht kijken we nog eens met trillende neusvleugels naar het verband tussen houtverbranding en fijnstofuitstoot.

Nick Meynen

In zijn nieuwe boek Frontlijnen kijkt journalist Nick Meynen voorbij de ogenschijnlijke triomf van de welvaartsmachine. “Er is niks mis met ecologisch protectionisme.”

De geschiedenis van zonne-energie

De warmte van de zon is de bron van alle leven en toch heeft het tot nu geduurd vooraleer we zonne-energie als een serieuze energiebron erkennen. Een blijk van hulde aan alle pioniers.

Sieruien

De plantenfamilie Allium, of sieruien, betekent een aanwinst voor elke keuken.

Permacultuurcentrum Le Bec Hellouin

Onze vliegende reporter pluist in Normandië uit of al die wilde verhalen over het wonder van de permacultuur enige waarheid bevatten. En jawel.

Boeken vol natuur

Cohousing De Okelaar

Op zijn tournee langs sociale en coöperatieve projecten passeert Gerard Hautekeur in Wolvertem bij cohousing De Okelaar.

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw