Je bent hier » Tijdschrift » Archief » Archief voeding

Archief Voeding

Een thematisch overzicht van alle artikels vanaf nummer 130.

 

Bouwen | Energie | Wonen | Voeding | Reizen | Natuur | Maatschappij en Cultuur | Groene gedachten

 

Artikel

Nr.

Het wonder van de permacultuur (3) 182
Dagen zonder vlees 182
De kunst van het composteren 182
Leisystemen voor fruitbomen 181
Madame Zsazsa: "Honger" 181
Het wonder van de permacultuur (2) 181
Het wonder van de permacultuur in Le Bec Hellouin 180
Zelf granen kweken 178
Weg met de keuken 178
Ecowijnen uit Bourgogne 177
Bio Mijn Natuur 176
Voedsel Anders 176
Het geloof in tagetes 175
Dagen zonder vlees 174
Bedek je grond 174
Yacon 173
Slakken in de moestuin 171
Biotuinieren met successie 170
Aardappelen zaaien 169
Groene energie in de biotuin (5): o heerlijk gazon 168
De moestuin van Mme Zsazsa 167
Doos vol goesting 167
Groene energie in de biotuin (4): heuvelbedden van snoeihout 166
Groene energie in de biotuin (3): doorlevend luilekker tuinieren 165
Groene energie in de biotuin (2): doorlevend luilekker tuinieren 164
Soort zoekt soort: doorlevende kolen 163
Groene energie in de biotuin 162
Chocolade met slavernijsmaak 161
Elke dag Pasen in de biotuin 161
RoomeR en Vinomundo 161
De biotuin schiet in zaad 160
Groenten in potten 159
Tobias Leenaert over vegetarisme 158
De moestuin in maart 158
Vergeten groenten in de biotuin 157
Pompoenen in de biotuin 156
Tomaten in de biotuin 155
Aardappelen in de biotuin 154
De Lusthof (4) 153
De Lusthof (3) 152
De Lusthof (2) 151
De Lusthof (1) 150
Het open veld 148
Dioxine in scharreleieren 143
Zure aardbeien 143
Vino Mundi 141
Seizoenen op smaak 139
Groenteabonnementen 136
Vleeseter, aardevreter 136
Slow food 133

 

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw