Je bent hier » Tijdschrift » Archief » Archief natuur

Archief Natuur

Een thematisch overzicht van alle artikels vanaf nummer 130.

 

Bouwen | Energie | Wonen | Voeding | Reizen | Natuur | Maatschappij en Cultuur | Groene gedachten

 

Artikel

Nr.

Boeken vol natuur (51) 182
Boeken vol natuur (50) 181
Sieruien 180
Boeken vol natuur (49) 180
Natuurinclusief ontwerpen 180
De waarde van dode bomen 179
Countdown 2020: De esthetica van de natuurtuin 179
Het is maar een boom 179
Boeken vol natuur (48) 179
Boeken vol natuur (47) 178
Countdown 2020: De zeven principes van de natuurtuin 178
Boeken vol natuur (46) 177
Countdown 2020: Permacultuur redt de wereld 177
Boeken vol natuur (45) 176
Countdown 2020: Engelse tuinontwerpen 176
Countdown 2020: Natuur in de permacultuurtuin 175
Boeken vol natuur (44) 175
Countdown 2020: De hybride tuin 174
Boeken vol natuur (43) 174
Boeken vol natuur (42) 173
Countdown 2020: leven in de zon of halfschaduw (2) 173
Boeken vol natuur (41) 172
Countdown 2020: leven in de schaduw 172
Boeken vol natuur (40) 171
Countdown 2020: de truc met het schaap 171
Boeken vol natuur (39) 170
Countdown 2020: de jacht op invasieve exoten 170
Boeken vol natuur (38) 169
Countdown 2020: vergeet de minstbedeelden niet 169
Boeken vol natuur (37) 168
Countdown 2020: de natuur houdt van je ruige tuin 168
Countdown 2020: de eetbare tuin 167
Boeken vol natuur (36) 167
Countdown 2020: leve de één- en tweejarigen 166
Boeken vol natuur (35) 166
Boeken vol natuur (34) 165
Countdown 2020: Voorjaarsbloeiers 165
Countdown 2020: Een bloemenweide helpt bedreigde bijen 164
Boeken vol natuur (33) 164
Boeken vol natuur (32) 163
Countdown 2020: Sporkehout 163
Countdown 2020: Zaaien en planten 162
Boeken vol natuur (31) 160
Countdown 2020: Winter in de siertuin 161
Boeken vol natuur (30) 160
Countdown 2020: Ode aan de vlier 160
Boeken vol natuur (29) 160
Crossbill natuurgids: Kempen en Maasland 159
Boeken vol natuur (28) 159
Countdown 2020: Zon op de muur als geschenk 159
Countdown 2020: Lente in je tuin 158
Countdown 2020: Bijen trekken aan de noodrem 157
Countdown 2020: Het nut van afgestorven planten 156
Boeken vol natuur (27) 156
Boeken vol natuur (26) 155
Countdown 2020: Een poel van leven 155
Countdown 2020 154
Groen Brussel 154
Boeken vol natuur (25) 154
Wild Europa 153
Biodiversiteit in België 152
Boeken vol natuur (24) 153
Boeken vol natuur (23) 152
Boeken vol natuur (22) 151
Kabouter Durf 151
Boeken vol natuur (21) 151
Natuurlijke tuinen 151
Natuurfotografie voor beginners 150
Boeken vol natuur (20) 150
Eén miljoen bomen 150
Cévennes en Grands Causses 149
Boeken vol natuur (19) 149
Boeken vol natuur (18) 148
Belgische topnatuur 147
Boeken vol natuur (17) 147
De Chartreuse 146
Boeken vol natuur (16) 146
Ecologische siertuin 145
Orchideeën 145
Boeken vol natuur (15) 145
Aosta 145
Baai van de Somme 144
Boeken vol natuur (14) 144
Boeken vol natuur (13) 143
Boeken vol natuur (12) 142
Wandelen in de Condroz 142
Natuurrapport 141
Boeken vol natuur (11) 141
Natuurlijk Slovenië 141
Boeken vol natuur (10) 140
Vercors 140
Boeken vol natuur (9) 139
De Brusselse rand 138
Antarctica 138
Boeken vol natuur (8): Nederland 138
Zure regen 136
Boeken vol natuur (7): roofvogels 136
Boeken vol natuur (6): Franse natuurgebieden 135
Merkwaardige bomen in België 134
FSC-label 134
Nationaal Park Hoge Kempen 134
Boeken vol natuur (5): natuurboeken voor jongeren 134
Boeken vol natuur (4) 133
Natuurlijk Vlaams-Brabant 133
Van bloem tot honing 133
Permacultuur in de praktijk 132
Boeken vol natuur (3) 132
Boeken vol natuur (2) 131
De kringlooptuin 131
Boeken vol natuur 130

 

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw