Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

';
';
Provincie Vlaams-Brabant

Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen
Aanvragen Duurzaam Bouwadvies

Wat is het?

Je gaat bouwen of verbouwen? Dan wil je natuurlijk graag een duurzame woning met veel comfort maar toch een lage energierekening. Het lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Zowel bij nieuwbouw als bij verbouwingen kunnen bepaalde maatregelen het wooncomfort verbeteren en tegelijk het energie- en waterverbruik beperken. Dat vraagt een doordacht ontwerp en een correct uitgevoerde isolatie, ventilatie, verwarming en warmwatervoorziening. Hoe begin je eraan? En waar vind je een oplossing voor je specifieke situatie? Het provinciaal steunpunt Duurzaam Bouwen kan je hierbij helpen met een Duurzaam Bouwadvies.

Wat is het niet?

Het gaat niet om een architectenovereenkomst. Wij nemen dus nooit de taak van de architect over. We komen ook niet tussen in geschillen of als expert en doen geen opvolging met betrekking tot de uitvoeringsfase. We voeren geen berekeningen en (vocht)metingen uit en zijn geen EPB-verslaggever.

Praktisch?

Je bouwt een nieuwe woning of je gaat grondig verbouwen
Vanaf het ogenblik dat er een eerste ontwerp op tafel ligt, kun je een advies aanvragen. Je maakt een afspraak en komt vervolgens langs met de plannen en eventueel andere beschikbare documenten (bv. lastenboek). De plannen worden besproken en mondeling toegelicht. Je architect is natuurlijk ook welkom.

Je verbouwt een bestaande woning
Nog meer dan bij een nieuwbouw is elke verbouwing uniek. Het kan gaan om een grondige verbouwing of om plaatselijke ingrepen, die zonder architect of vergunning uitgevoerd mogen worden. Dit betekent dat er niet altijd plannen van de bestaande toestand voorhanden zijn, noch dat er steeds uitvoeringsplannen worden opgemaakt. Kortom, in de meeste gevallen is bij een verbouwing een plaatsbezoek noodzakelijk. Tijdens het plaatsbezoek bekijkt de adviseur de bestaande toestand van het gebouw. Vervolgens worden je idee├źn en plannen besproken en mondeling toegelicht.

Hoeveel kost het?

Dankzij de provincie Vlaams-Brabant betaal je slechts 25 euro voor een basisadvies op plan (nieuwbouw of verbouwing) van 3 uur. Voor een advies op de werf betaal je 50 euro.

In volgende gemeenten is het eerste advies gratis. LET OP! Het advies is enkel gratis voor woningen die in deze gemeenten gebouwd of verbouwd worden.

Beersel, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Glabbeek, Gooik, Grimbergen, Halle, Herent, Huldenberg, Kortenaken, Kortenberg, Leuven, Liedekerke, Linter, Lubbeek, Meise, Merchtem, Opwijk, Oud-Heverlee, Rotselaar, Sint-Genesius-Rode, Tervuren, Tielt-Winge, Tremelo en Zaventem.

In Hoegaarden enkel voor renovaties.

In Kraainem kost een eerste advies ter plaatse 25 euro en is een advies op basis van plannen gratis.

Een afspraak maken?
Vul onderstaand formulier in.
Velden met een * zijn verplicht in te vullen.

WERFADRES

Aard van het advies * Selecteer de aard van het advies

Type woning * Selecteer het type woning

Naam * Vul uw naam in

Werfadres * Vul het werfadres in

Postcode * Vul de postcode van het werfadres in U kunt enkel een getal invullen

Gemeente * Vul de gemeente van het werfadres in

Bouwjaar * Selecteer het bouwjaar

Fase van het project * Selecteer de fase

Omschrijving van de werken * Vul een korte omschrijving van de werken in.

Bent u van plan om met een architect te werken?

Bent u van plan om met een aannemer te werken?

Bent u van plan zelf werken uit te voeren?

THUISADRES

Is uw thuisadres hetzelfde als het werfadres?

Thuisadres

Postcode

Gemeente

UW GEGEVENS

Telefoonnr. *
(enkel cijfers, zonder spaties)
Vul uw telefoonnummer in U kunt enkel cijfers invullen, zonder spaties

Tweede telefoonnr.
(enkel cijfers, zonder spaties)
U kunt enkel cijfers invullen, zonder spaties

E-mailadres * Vul uw e-mailadres in Vul een geldig e-mailadres in

Aantal bewoners * Vul het aantal bewoners in U kunt enkel een getal invullen

U kookt op * Selecteer hoe u kookt

U verwarmt met * Selecteer hoe u verwarmt

U verwarmt water met * Selecteer hoe u water verwarmt

U heeft  
   
   

U heeft ons leren kennen via * Selecteer hoe u ons heeft leren kennen

UW ENERGIEVERBRUIK

Bestaat er een EPC (EnergiePrestatieCertificaat) voor de woning?

Uw energiescore
(enkel cijfers, zonder spaties)
U kunt enkel cijfers invullen, zonder spaties

Uw elektriciteitsverbruik (kWh/jaar)
(enkel cijfers, zonder spaties)
U kunt enkel cijfers invullen, zonder spaties

Uw aardgasverbruik (kWh/jaar)
(enkel cijfers, zonder spaties)
U kunt enkel cijfers invullen, zonder spaties

Uw stookolieverbruik (liter/jaar)
(enkel cijfers, zonder spaties)
U kunt enkel cijfers invullen, zonder spaties

MOGELIJKE TIJDSTIPPEN

Mogelijke tijdstippen *
Graag meerdere tijdstippen (tijdens de kantooruren!) invullen. Hou rekening met een wachttijd van 4 weken.
Vul een aantal mogelijke tijdstippen in.

 
 (e-zine verschijnt 6x per jaar).

  privacyverklaring. Bevestig dat je onze privacyverklaring hebt gelezen en goedgekeurd.

 

U vergat een aantal velden (correct) in te vullen.
Kijkt u het even na?

© Provincie Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 - 3010 Leuven