Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen
Find us on facebook

Projecten » Warm Limburg

De provincie Limburg, Dubolimburg en Infrax starten met WARM LIMBURG, een nieuwe Limburgse campagne rond verwarmen. Deze nieuwe campagne is de derde in de reeks van succesvolle energiecampagnes en is de opvolger van ‘Elke dag ZONdag’ (2007-2008) en ‘Limburg isoleert’ (2009-2011), die beide gerealiseerd werden in samenwerking met een netwerk van partners.

Warm LimburgLimburg Gaat Klimaatneutraal
WARM LIMBURG kadert binnen de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te zijn in 2020 op haar hele grondgebied. Uit de wetenschappelijke TACO2-studie, die aan de basis ligt van de Limburgse klimaatdoelstelling, blijkt dat voor de sector huishoudens vooral maatregelen op het vlak van isolatie en energiezuinige verwarming van belang zijn. Aangezien er rond isolatie al een campagne werd opgezet, is het nu de beurt aan verwarming.

Focus
De verwarmingscampagne loopt 3 jaar (van 2012 tot eind 2014) en is zowel gericht op nieuwbouw, renovatie als bestaande installaties. De accenten worden gelegd op het zo energiezuinig mogelijk verwarmen en het overschakelen op groene warmte. De focus ligt op verwarming op maat.

Doelstellingen
Met WARM LIMBURG wenst de provincie samen met haar partners de energieprestatie van zowel bestaande als nieuwe woningen en appartementen te verbeteren. Door het energieverbruik van gebouwen te verminderen, zal ook de CO2-uitstoot verminderen.

De campagne wil uitvoering geven aan de doelstellingen van het Vlaamse Energierenovatieprogramma 2020, de verplichting rond bijna-energieneutrale gebouwen voor nieuwbouw tegen 2021 en de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te zijn in 2020.

Informatie voor de Limburger
WARM LIMBURG wil de (Lim)burger informeren en sensibiliseren over het belang van energiezuinige en groene verwarmingssystemen alsook de bestaande subsidiekanalen. WARM LIMBURG wil de burgers ook aanzetten/activeren om energiezuinig te verwarmen en/of over te schakelen op groene verwarmingssystemen. Onder groene verwarmingssystemen verstaan we systemen die in principe klimaatneutraal zijn zoals warmtepompen, pelletketels en –kachels, zonneboilers en warmtepompboilers.

Maatwerk
Een nieuwe verwarmingsinstallatie (zowel bij nieuwbouw als renovatie) is maatwerk en moet gebaseerd zijn op de warmtebehoefte van de woning. Binnen de verwarmingscampagne krijgen de verwarmingsinstallateurs daarom de rol van permanent adviseur, aangezien hij de best geplaatste persoon is om advies te geven op maat. Elders op deze site vind je lijsten met geëngageerde installateurs en architecten.

WARM LIMBURG loopt in samenwerking met de Limburgse gemeentebesturen, Bouwunie Limburg, Confederatie Bouw Limburg, ACW Limburg, Gezinsbond, Stebo, Dialoog, XIOS Hogeschool, KHLim, PHL en Limburgse architecten.

www.warmlimburg.be

E   T 016 23 26 49


© 2000-2017, Dialoog vzw : Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen - Disclaimer
Remylaan 13, 3018 Wijgmaal-Leuven -