Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen
Find us on facebook

Projecten » Leuven 2030

Wil je te weten komen hoe je kan besparen op je energiefactuur? Ben je benieuwd hoe je energiezuinig kan isoleren en (ver)bouwen én welke ondersteunende premies er hiervoor bestaan? Test je graag eens een elektrische auto, brommer of fiets of wil je vernemen hoe autodelen werkt ? Want je milieuvriendelijker verplaatsen of wonen levert jou snel voordelen, maar ook de hele stad wordt er beter van!

Leuven 2030

Leuven wil tegen 2030 helemaal klimaatneutraal zijn. De stad wil haar negatieve invloed op het klimaat wegwerken in het voordeel van de stad en haar inwoners. Dat betekent dat we de (netto) hoeveelheid CO2 die we elke dag samen uitstoten gaan herleiden tot nul.

We stoten in Leuven met zijn allen een ontzettende hoeveelheid broeikasgassen uit. Dit zijn in de eerste plaats gassen die ontstaan door de verbranding van olie en aardgas. Je gebruikt deze brandstoffen onder meer als je met de auto rijdt, als je je huis verwarmt of kookt op elektriciteit of aardgas.

Deze gassen blijven boven de aarde hangen en zorgen ervoor dat de aarde langzaam opwarmt. Deze opwarming heeft tal van gevolgen die we nu beginnen te voelen. Denk maar aan langere en koudere winters, hetere zomers, overstromingen …

Maar het is nog niet te laat. Als we samen, dat wil zeggen jij, de stad, de Leuvense organisaties en bedrijven, vanaf nu actie ondernemen en ons milieuvriendelijker gaan verplaatsen, wonen, energie verbruiken en consumeren, kunnen we erin slagen klimaatneutraal te worden.

Voordelen

Een klimaatneutrale stad heeft veel voordelen voor jou op korte termijn. Door je huis goed te isoleren, bespaar je heel wat geld. Vaker de auto laten staan, is goed voor je portefeuille, je gezondheid én voor de luchtkwaliteit. Een stad met minder auto’s is bovendien veiliger en heeft plaats voor bomen en gezellige publieke ruimte om te fietsen, wandelen, winkelen …

Partners

Er gebeurde gelukkig al heel wat en het project Leuven Klimaatneutraal 2030 heeft tal van partners die mee hun schouders zetten onder de uitdaging. Meer dan 200 instellingen en burgers hadden de voorbije jaren een belangrijke bijdrage in het project. Ze bepaalden mee de stappen die nodig zijn om te komen tot een duurzame en klimaatneutrale stad.

Maar enkel als alle Leuvenaars en Leuvense instellingen meedoen kan de stad haar ambitie bereiken tegen 2030. Om die reden wordt op 9 november de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 opgericht door de stad en een vijftigtal partners, waaronder de KU Leuven, De Lijn, KBC, Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven en Eandis. De vzw zal de klimaatacties van de verschillende partners coördineren en de inwoners van Leuven veelvuldig betrekken en op de hoogte houden van interessante weetjes, acties, premies …

Meer informatie

www.leuvenklimaatneutraal.be, www.leuven.be en www.leuvenseklimaatweek.be.

Stichtende leden

Een greep uit de lijst van stichtende leden van de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030: Stad Leuven, AGSL, 30CC, Museum M, OCMW Leuven, KU Leuven, De Lijn, KBC, Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven, Eandis, UZ Leuven, imec, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant, STUK, Climaxi, CAW, Dialoog vzw, ACW, Vredeseilanden, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Mobiel21 vzw, Stad en Architectuur, Fietsersbond Leuven, Oxfam Wereldwinkels Regio Leuven, Futureproofed, AB Inbev, Ertzberg CORE CVBA-so, Micro Matic Research, Eneco, Confederatie Bouw Vlaams-Brabant, ViRiX, Collectiv4, BUUR, CERA, AVEVE, Boerenbond, Velo, Bouwunie, Interleuven, Ecowerf, Pendule vzw …

E   T 016 23 26 49


© 2000-2017, Dialoog vzw : Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen - Disclaimer
Remylaan 13, 3018 Wijgmaal-Leuven -