Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen
Find us on facebook

Projecten » Isoleer je rijk

Naar het voorbeeld van de stad Mortsel die in samenwerking met haar jeugdverenigingen een isolatieproject opstartte voor de jeugdlokalen zoekt Dialoog vzw naar pilootgemeenten die werk wensen te maken van het (beter) isoleren van jeugdlokalen, zalen en kantines die ter beschikking staan van de lokale verenigingen.

Isoleer je rijkProject

Veel van de gemeentelijke lokalen en kantines zijn slecht of niet geïsoleerd en verbruiken bijgevolg veel energie voor verwarming. Het isoleren van muren en daken brengt hier verbetering in. Gemeenten en verenigingen slaan de handen in elkaar om het energieverbruik sterk te verminderen én om de verenigingsleden te sensibiliseren voor deze problematiek.

De stad Mortsel bewees reeds dat het kan via een intensieve samenwerking tussen de stad en de jeugdverenigingen. Door deze samenwerking werden betere, mooiere en veiligere jeugdlokalen een feit. De lokalen zijn bovendien milieuvriendelijker doordat ze minder energie eisen. Samenwerken werpt zijn vruchten af.

Kostprijs en inbreng

De gemeente staat in voor de aankoop van materiaal (onderdak of windscherm, isolatie, kepertjes, dampscherm, kleefband, …) en stelt gereedschap ter beschikking. Dialoog staat in voor een infosessie (2,5 uur; het waarom en de principes van isoleren), evenals de nodige begeleiding op maat van de te isoleren lokalen: voorbereiding, demonstratie, opvolging werken en bijsturen waar nodig.

De leden van de vereniging nemen het eigenlijke werk voor het overgrote deel op zich. Dit kan als activiteit worden ingepland door de vereniging. Vooral bij jeugdbewegingen heeft deze formule een grote meerwaarde: jongeren worden op deze manier bewust gemaakt van de energieproblematiek.

Dit project biedt drie belangrijke voordelen:

  • energiebesparing
  • bewustmaking
  • kostenbesparing

Tandem website

E   T 016 23 26 49


© 2000-2017, Dialoog vzw : Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen - Disclaimer
Remylaan 13, 3018 Wijgmaal-Leuven -