Je bent hier » Oproep invulling gemeenschapsruimte

Oproep invulling gemeenschapsruimte

Terug

Algemene informatie : ligging en situering

Het stationsgebouw is gelegen in de Stationsstraat 2-4, 3018 Wijgmaal.

 

Algemene informatie: context

De stad Leuven nam het stationsgebouw op 27 augustus 2010 in erfpacht van de NMBS Holding en op 7 juli 2016 tekende de stad Leuven met Dialoog een opstalovereenkomst waardoor Dialoog het gebouw in eigendom heeft voor een termijn van 44 jaar en uiterlijk tot 26 augustus 2060 met als doel het te renoveren, te herbestemmen en te exploiteren. Na het einde van de opstal gaat het gebouw in de staat waarin het zich dan bevindt terug over naar de NMBS.

 

De grenzen van het opstalrecht van Dialoog vallen samen met de grenzen van het gebouw. Er is dus geen buitenruimte.

 

De opstalgever (stad Leuven) en de NMBS dienen steeds voorafgaand en schriftelijk hun akkoord te verlenen met het ontwerp van het nieuwe stationsgebouw en de geplande renovatiewerken. De opstalgever verbindt er zich toe binnen een redelijke termijn deze aanvragen te behandelen en te beantwoorden.

Opdracht

Dialoog streeft naar een inclusieve samenleving waarbinnen kwaliteitsvol wonen en leven voor iedereen – huidige en toekomstige generaties – gegarandeerd is. Bouwen en wonen als onderdeel van een circulaire samenleving in het algemeen, een circulaire economie in het bijzonder.

 

Met dit project wil Dialoog

  • vorm geven aan een eigen, nieuwe werkplek – ecologisch verantwoord en duurzaam.
  • een ontmoetingsruimte creëren waar ervaring en kennis gedeeld worden, de sociale cohesie versterkt wordt.
  • een voorbeeldfunctie stellen.

De huidige plannen voorzien in een kantoorgedeelte voor Dialoog en een polyvalente vergader- en gemeenschapslokaal met kitchenette. Momenteel is voorzien dat de uitbating van het vergadergedeelte zal opgenomen worden door lokalenverhuur van de stad Leuven.

 

Het voorwerp van deze opdracht is:

  • Een concept te ontwikkelen.
  • De realisatie van dit concept.
  • Het uitbaten van dit concept.

Informatie

De kandidaat-inschrijvers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over de procedure en de opdracht en/of een bezoek aan het stationsgebouw aan te vragen.
Hiervoor neem je contact op met Inge Pauwels, 016 23 26 49 of per mail: inge.pauwels@dialoog.be.

 

Bekijk de volledige opdracht (pdf)

 

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw