Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen
Find us on facebook

Over Dialoog » Missie en visie

Missie

Dialoog is een onafhankelijke vzw die particulieren en zelfstandigen informeert over duurzaam bouwen, verbouwen en wonen door vorming, advies en publicaties door eigen professionelen en freelance medewerkers, om hen te helpen bewuste keuzes te maken om zo tot een kwalitatief beter sociaal en ecologisch leven te komen.

Visie

Dialoog wil een zichtbare impuls geven aan duurzaam bouwen en bewust wonen. Meer comfort met minder grondstoffen en energie is ons uitgangspunt. Wij willen op deze manier de milieubelasting van het bouwproces beperken. Vertrekkend vanuit de thema’s water, energie en bouwen worden vormingsprogramma’s, advies en publicaties aangeboden.

We werken zowel in de breedte als in de diepte: van laagdrempelige, korte infosessies (Wat is duurzaam bouwen, Isoleren van hellende en platte daken, …) tot het tweedaagse InfraxBouwTeamprogramma voor particulieren.

Dialoog is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum en baseert zich op de meest recente wetenschappelijke informatie. De kwaliteit van onze visie en producten wordt getoetst aan een stuurgroep van externe deskundigen. We vertrekken vanuit het standpunt van de consument/bouwer en bieden een praktisch interpretatiekader aan voor het maken van persoonlijke keuzes.


© 2000-2017, Dialoog vzw : Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen - Disclaimer
Remylaan 13, 3018 Wijgmaal-Leuven -