Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen
Find us on facebook

Links »

Arbeid & Milieu: samenwerkingsverband tussen de milieu- en vakbeweging in Vlaanderen.

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen: Bond Beter Leefmilieu is de federatie van meer dan 140 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. Wij willen een betere en schonere wereld, waar het goed toeven is voor iedereen. Samen met onze lidverenigingen werken we aan een rijke natuur, een divers landschap en een groene en gezonde woonomgeving. Maar onze blik reikt ook verder dan Vlaanderen. Iedereen op de planeet aarde, ook de generaties die na ons komen, hebben het recht op welvaart, een gezond leefmilieu en op ongerepte natuur. Die toekomstdroom proberen we waar te maken door het met raad en daad ondersteunen van onze verenigingen, het beïnvloeden van het beleid van overheden en maatschappelijke organisaties en het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen.

Cenergie: het Centrum Energie Efficiëntie wil energie-efënte en ecologisch interessante technieken die hun degelijkheid bewezen hebben, introduceren, implementeren, verfijnen en verruimen.

Centrum Duurzaam Bouwen: In het voorjaar van 2002 opende het Centrum Duurzaam Bouwen zijn 10.000m² grote coördinatie- en infocentrum in het voormalige badhuis van de mijn van Zolder. Hiermee richt het centrum zich zowel naar professionele bezoekers als naar het grote publiek. Het centrum wil zo een dynamiek op gang brengen op het gebied van Duurzaam Bouwen.

De 12 Ambachten: technisch centrum waar op ambachtelijke wijze geëxperimenteerd wordt met ecologische technieken, technieken die goed zijn voor mens, dier en milieu.

De Zonne-arc: de Zonne-arc is een experimenteel woonatelier. Het bouwen, wonen en leven gebeurt op het ritme van de natuur. Zon, wind, regen en biomassa zwaaien er de plak.

Ecolife: Ecolife organiseert campagnes rond duurzaam leven. Daarbij worden mensen uitgedaagd om over te schakelen op een ecologische manier van leven. De campagnes gaan uit van een niet belerende en politiek onafhankelijke opstelling.

Energie Sparen: Op deze website vindt u allerlei informatie over de campagne "Energiesparen: de winst is voor u en het milieu" met tips voor energiebesparing, rationeel energiegebruik en hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen.

Energiebewust architect: Energiebewust Architect is een initiatief van de Vlaamse Overheid, NAV vzw en BVA vzw. Het project is een laagdrempelig en gratis initiatief om een niet limitatieve lijst op te stellen van architecten die 'bewuste' bouwheren van particuliere woongelegenheden willen motiveren en begeleiden om energielaag te bouwen. Dit wil zeggen met een E-peil lager dan E60.

Habitos wil een breed informatiepakket over het (ver)bouwproces en wonen beschikbaar stellen aan iedereen die op één of andere manier met wonen te maken heeft. Om dit informatieaanbod zo breed en actueel mogelijk te maken, heeft Habitos.be samenwerkingsverbanden met vooraanstaande actoren binnen de bouwsector afgesloten. Dit resulteert in enkele unieke rubrieken die exclusief door deze partijen worden ingevuld.

Infrax: netbedrijf aardgas, electriciteit, kabeltelevisie en riolering

Kamp C: Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen van de provincie Antwerpen.

Livios: Livios nv heeft tot doel een zo ruim mogelijk pakket aan informatie omtrent het bouwproces en de bouwsector elektronisch te ontsluiten (met beperkte spin-off in print) voor de professionele en de particuliere markt.

Mother Jones: Amerikaans magazine voor sociale gerechtigheid.

MilieuAdviesWinkel: Bij de MilieuAdviesWinkel kun je informatie krijgen over alle aspecten van milieuvriendelijk leven en wonen. Alle vragen zijn welkom via e-mail of telefoon, maar je kunt je net zo goed laten informeren in de winkel zelf. Met vaak eenvoudige tips en adviezen kan je je energieverbruik verlagen en zorgzamer omspringen met het milieu.

Milieukoopwijzer: Het project Milieukoopwijzer wil aankoopverantwoordelijken een helder en toegankelijk instrument aanbieden om een milieuverantwoorde aankoop mogelijk te maken van de meest gebruikte producten bij instellingen of organisaties.

Medische Milieukundigen: De dertien MMK’s in Vlaanderen vormen elk in hun eigen regio het lokaal vangnet en signaleringspunt voor vragen, klachten en ongerustheden over zowel lokale milieugerelateerde gezondheidsproblemen (vb. allergie en astma t.g.v. de blootstelling aan schimmel binnenshuis, ...) als lokale milieuproblemen met een mogelijk negatief effect op de gezondheid (vb. schimmel, asbest, industriële activiteiten, stortplaatsen, GSM-masten, eikenprocessierupsen etc.).

ODE-Vlaanderen: Organisatie voor duurzame energie. De centrale doelstelling is de bevordering van de toepassing van duurzame energie en energiebesparing.

Passiefhuis-Platform: Het Passiefhuis-Platform, alias PHP, is een vzw samengesteld uit toonaangevende actoren en instellingen uit de bouwwereld. Zij vertonen stuk voor stuk engagement met betrekking tot energiebesparing en duurzame technologische ontwikkeling. PHP is een zelfstandige organisatie die neutraal is en niet gebonden aan leveranciers of andere groeperingen.

pelletinfo.net: De website heeft als doel objectieve informatie aan te bieden over houtpellets.

Portaalsite van de positieve economie: Een startpunt met praktische informatie voor een economie ten dienste van mens, maatschappij en de omgeving.

Provincie Vlaams-Brabant

Recht van bij de boer: Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met zo'n transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als consument krijg je in ruil superverse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer. Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien ondersteun je de lokale economie.

Resurgence Magazine: internationaal forum voor ecologisch en spiritueel denken.

Tandem: verenigingensteunpunt voor duurzaam lokaal milieubeleid. Op een Tandem trap je met twee, ga je sneller vooruit en maak je meer plezier. Met dit idee in het achterhoofd steunt Tandem op allerlei manieren de samenwerking tussen lokale verenigingen, besturen en milieuraden bij het opzetten van projecten en activiteiten rond milieu, natuur en participatie.

The Ecologist: Brits ecologisch magazine.

Utne: Amerikaans magazine met het beste uit de alternatieve media.

Velt: Velt fundeert haar werking op het respect voor de samenhang van alle dingen op aarde. Velt wil de ecologische leefwijze concreet gestalte geven: in huis, tuin, keuken en daarbuiten.

VIBE: Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen.

Vlario is het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in vlaanderen.

Vormingplus Oost-Brabant: vormingswerk en volwassenenwerking.

Waterloket Vlaanderen: Vlaams informatiepunt over duurzaam omgaan met water.

WWF: Met de reuzenpanda als logo, is één van de grootste en meest ervaren onafhankelijke natuurbehoudsorganisaties ter wereld. WWF is actief in meer dan 100 landen en telt bijna 5 miljoen sympathisanten wereldwijd. De missie van WWF is bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie met de natuur leeft, en een leefbare planeet aan onze kinderen nalaten.

ZonnewinDT: ZonnewinDT werkt met een aantal steden aan de uitbouw van een duurzaamheidsloket. Binnen die loketten komen tal van facetten aanbod : voordrachten over allerhande thema's en voor verschillende doelgroepen, planscreening, ... tot zelfs educatieve projecten op maat van de basisschool. Op die manier wil de vzw tegemoetkomen aan het tekort aan informatie rond duurzaam (ver)bouwen, rationeel energiegebruik en duurzaamheid in zijn geheel. Meer dan info nog willen we helpen om projecten te realiseren.


© 2000-2017, Dialoog vzw : Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen - Disclaimer
Remylaan 13, 3018 Wijgmaal-Leuven -