Inschrijvingsmodaliteiten

Hoe inschrijven?

Vermeld je naam, postadres, e-mail adres, telefoonnummer, (waar we je overdag kunnen bereiken), titel en codenummer van de cursus. Je ontvangt van ons een bevestiging van voorlopige inschrijving via het gebruikte inschrijvingskanaal (mail of telefoon).

 

Je bent nu dus voorlopig ingeschreven. Je ontvangt van ons een definitieve bevestiging kort voor de start van de cursus.

 

Als je toch wilt afzien van deelname, neem dan contact op met Dialoog via info@dialoog.be of 016 23 26 49. Wie niet op tijd annuleert (ten laatste drie dagen voor aanvang van de cursus), rekenen we 25 euro administratieve kosten aan. Tenzij het om een geval van overmacht gaat.

 

De volgorde van de inschrijvingslijsten en wachtlijsten (zie verder) wordt bepaald aan de hand van de binnengekomen betalingen. Om praktische redenen, vragen we u om geen inschrijvingsgeld te storten zonder inschrijving zoals hierboven beschreven.

 

Als je je gegevens doorstuurde én je hebt betaald, verwachten we je zonder tegenbericht op de (eerste) dag van de cursus of de activiteit. Je vindt de juiste gegevens in de agenda.

 

Opleidingscheques

Er kan niet betaald worden met opleidingscheques.

 

Wachtlijst

Het aantal deelnemers aan elke cursus is beperkt. Alleen wie tijdig ingeschreven is en betaald heeft, kan deelnemen. Wie dat niet deed, wordt vervangen door iemand van de wachtlijst wanneer er méér reservaties zijn dan plaatsen in de cursus. We stellen het op prijs indien je ons bij annulering zo snel mogelijk verwittigt, zodat we mensen van de wachtlijst kunnen oproepen.

 

Annulering

Dialoog vzw behoudt zichzelf het recht voor om een cursus te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de cursusbegeleider door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort. Er kan in dit geval geen schadevergoeding geëist worden door de deelnemers.