Je bent hier » In samenwerking » Pilootproject asbestverwijdering en dakisolatie woonwijk de hutte

Pilootproject asbestverwijdering en dakisolatie woonwijk De Hutte

Pilootproject asbestverwijdering en dakisolatie woonwijk De Hutte

In het kort

De bewoners van de wijk De Hutte in Kampenhout krijgen van de gemeente de kans om de asbesthoudende dak- en gevelbekleding van hun woning te vervangen. Het gaat om een proefproject in samenwerking met de woonintercommunale 3Wplus en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM.

 

Over ‘Pilootproject asbestverwijdering en dakisolatie woonwijk De Hutte’

Dat asbest de gezondheid kan schaden, is ondertussen zo klaar als een klontje. Toch werd het nog tot begin deze eeuw gebruikt omwille van zijn veelzijdigheid. Dat wil zeggen dat ons woningareaal nog duizenden huizen telt met asbest op het dak of tegen de gevel. Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Daarom vroeg het OVAM om een beleid uit te werken om die doelstelling te halen. Wij van Dialoog nemen het deel dakisolatie voor onze rekening.

 

Deze actie kun je DIRECT inzetten voor invulling van Werf 2 van het klimaatpact.

 

Meer weten?

 

 Plan van aanpak

In opdracht van de Vlaamse Regering werkt de OVAM momenteel aan een gefaseerd en versneld asbestafbouwbeleid met als doelstelling een asbestveilig Vlaanderen in 2040. Een versneld asbestafbouwbeleid grijpt in op het huidige afbouwritme want zonder ingrijpen verwachten we dat het grootste deel van de asbesthoudende materialen pas tegen 2070 of later zal verwijderd zijn via renovatie of sloop.

“De meeste daken in de wijk De Hutte zijn bedekt met asbestleien”, vertelt Kampenhouts milieuschepen Stefan Vandevenne. “De wijk is bovendien gebonden aan stedenbouwkundige voorschriften en de uniformiteit moet behouden blijven. Net daarom is een overkoepelende aanpak interessant.” De uniformiteit van de wijk zal het project dan ook vlot doen verlopen, zo vermoeden de betrokken partners. Daarom is De Hutte interessant als pilootproject. Bedoeling is om goede praktijken te ontwikkelen die, als ze succesvol blijken, ook op andere woonwijken toegepast kunnen worden.

Samenaankoop is goedkoper

De formule van de samenaankoop moet het project betaalbaar houden. Om het asbest te verwijderen en de dakisolatie te plaatsen, zoeken de partners één aannemer voor de hele wijk. Door de werken te bundelen en als groep te onderhandelen, ontstaan er schaalvoordelen die de prijs kunnen drukken. 

Minder energie met meer comfort

Als je een asbestdak verwijdert, kun je net zo goed van de gelegenheid gebruik maken om het meteen correct te isoleren. En daar komt de jarenlange ervaring van Dialoog uitstekend van pas. We zoeken samen met de aannemer naar de meest ecologische en energiezuinige oplossing en zien erop toe dat de werkzaamheden correct verlopen.

Dakisolatie zorgt voor een gevoelige daling van het energieverbruik en een lagere energiefactuur. Een degelijk geïsoleerd dak komt ook het wooncomfort ten goede. Onaangename tocht en ongewilde condensatie behoren meteen tot het verleden. Een asbestvrij en energiezuinig huis is bovendien een meerwaarde als je het wilt verkopen.

 Betrokken partners

Gemeente Kampenhout, 3Wplus, OVAM en Dialoog.

 Meer informatie

Contacteer Inge Pauwels inge.pauwels@dialoog.be als je ook nadenkt over een wijkrenovatieproject.

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw