Je bent hier » In samenwerking » Gratis totaalrenovatieadvies voor appartementen in leuven en zaventem

Gratis totaalrenovatieadvies voor appartementen in Leuven en Zaventem

In het kort

Met dit renovatieproject willen we samen met de stad Leuven, de gemeente Zaventem en de provincie Vlaams-Brabant eigenaars van appartementen helpen bij een grondige renovatie van de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen. Tegelijk willen we hen informeren over verbeteringen die ze zelf kunnen uitvoeren aan de individuele delen van hun woning voor een toekomstbestendig gebouw.

 

Over ‘Totaalrenovatie van appartementsgebouwen in Leuven en Zaventem’

21,5 % van de woningen in Vlaams-Brabant zijn appartementen maar we merken dat slecht 2 à 3 % van het totaal aantal adviesaanvragen van appartementbewoners komen. Het feit dat eigenaars van een appartement beperkt zijn tot het verbeteren van hun individuele deel is wellicht een belangrijke reden.

 

Voor de renovatie van de gemeenschappelijke delen lijkt een andere aanpak aangewezen. Dat willen we met dit proefproject uitzoeken. Een paar steden in Vlaanderen zijn al met de oefening gestart. Vanuit die ervaring stellen we een scenario op, zonder er op voorhand van uit te gaan het enige en ideale scenario te schrijven.

 

In plaats daarvan willen we de maximale looptijd van het project (twee jaar) benutten om het draaiboek bij te sturen en de knelpunten weg te werken. Wanneer we het advies opstellen, is een al dan niet gefaseerde totaalrenovatie van het appartementsgebouw het einddoel. Het accent ligt op de aanpak van de gemeenschappelijke delen, zonder de maatregelen die individuele eigenaars kunnen nemen uit het oog te verliezen. Met een totaalrenovatie als doel is het belangrijk om die ook onder de aandacht van de verschillende eigenaars te brengen, zonder elke wooneenheid in detail te analyseren.

 

We willen aan het einde van het proefproject een methodiek hebben die eigenaars van appartementen effectief aanzet tot een grondige renovatie van op zijn minst de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

 

 Plan van aanpak

 1. Fase 1: Onderzoeksfase
  De steden Antwerpen en Hasselt hebben al een traject uitgewerkt rond de renovatie van appartementsgebouwen. We bekijken met de projectverantwoordelijke welke tools er al zijn, wat er goed liep en wat de valkuilen zijn. We gaan ook na welke factoren eventueel de slaagkansen beïnvloeden
 2. Fase 2: selectie en stappenplan adviesverlening
  • Oproep tot kandidaatstelling
  • Engagement van de kandidaten:  
   • om alle relevante informatie over het gebouw (basisakte, plannen, renovaties…) ter beschikking te stellen,
   • op enkele op voorhand afgesproken tijdstippen toegang te verlenen tot alle gemeenschappelijke delen van het gebouw aan de adviseurs van Dialoog vzw en andere experten,
   • tijdens de looptijd van het project (aug 2020 tot juli 2022) Dialoog vzw op de hoogte te houden van de gemaakte keuzes (beslissingen rond het al dan niet uitvoeren van werken).
  • Analyse en opmaak adviesrapport
   • Inspectie van de gemeenschappelijke delen (buitengevels (muren en schrijnwerk), daken, vloeren, ventilatie-, verwarmings-  en sanitair warmwaterinstallatie(s), andere relevante bouwtechnische elementen) en van een aantal (strategisch gelegen) appartementen.
   • Op basis van de inspectie maken we een adviesrapport op (gemeenschappelijke delen + verwijzing naar individuele maatregelen, met het oog op een totaalrenovatie.
  • Toelichting adviesrapport
   • We stellen het adviesrapport wordt in eerste instantie voor aan de initiatiefnemers  (syndicus, vertegenwoordiging VME) en/of (desgevallend) de Raad van Mede-eigendom (RME). Hier kan een verdere verfijning (vb. voorstel tot fasering, timing) uit voortvloeien.
 3. Fase 3: Conclusies en opstellen methodiek
  Aan het einde van het project schrijven we op basis van de opgedane ervaringen een gedetailleerd voorstel tot aanpak uit, dat we dan op grotere schaal kunnen toepassen.

 Betrokken partners

Kandidaten: zowel de syndicus als de eigenaar van een woning in een appartementsgebouw gelegen in Leuven of Zaventem, waarvoor een syndicus werd aangesteld en de beslissingen worden genomen op de Algemene vergadering door de Vereniging van mede-eigenaars.

Stad Leuven
Gemeente Zaventem
Dit project wordt gerealiseerd met de steun van de provincie Vlaams-Brabant

 Meer weten

Bekijk de opname van de sessie of neem contact op met Evelien Willaert of Marleen De Roye van Dialoog vzw via info@dialoog.be of 016 23 26 49

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw