Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen
Find us on facebook

Duurzaam bouwen en Wonen » Rationeel Watergebruik

Water lijkt onuitputtelijk en is goedkoop. Toch geeft de natuur duidelijke signalen: overstromingen, moeizame verbetering van de waterkwaliteit, verdroging…

In Vlaanderen wordt jaarlijks in totaal zo'n 745 miljoen m³ water verbruikt. Of meer dan 2 miljoen m³ per dag! Het gaat om alle watersoorten: leidingwater (met een aandeel van 60%), grondwater, oppervlaktewater en hemelwater.

Wil je jezelf graag voorstellen hoeveel dat precies is? Denk dan aan een olympisch zwembad met een diepte van… 745 km. Het verbruik door huishoudens is goed voor ongeveer één derde van het totaal. Van het leidingwater alleen nemen huishoudens bijna 55% voor hun rekening. Huishoudens zijn dus echt wel belangrijk in de waterkringloop. Daarom ligt een deel van de oplossing, het beperken van het waterverbruik, bij hen.

Waterverbruik in liter per dag per persoon

Een gemiddelde Vlaming gebruikt per dag zo'n 110 liter water. Dat zijn 11 emmers van 10 liter op een rij. Er zijn verschillen naargelang het aantal leden van het huishouden: bij kleine gezinnen zal verhoudingsgewijs meer water per persoon worden verbruikt dan bij grote gezinnen. Denk bijvoorbeeld aan de betere benutting van de beladingsgraad van de (af)wasmachine. In de figuur zie je hoe het huishoudelijk watergebruik verdeeld is over de verschillende posten. Slechts 3 liter gebruiken we voor consumptie en voedselbereiding.

E   T 016 23 26 49


© 2000-2017, Dialoog vzw : Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen - Disclaimer
Remylaan 13, 3018 Wijgmaal-Leuven -