Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen
Find us on facebook

Duurzaam bouwen en Wonen » Rationeel Energiegebruik

Huishoudens staan op het vlak van verwarming, verlichting, vervoer in voor ongeveer 40% van het energiegebruik in Vlaanderen. Zij hebben een flinke vinger in de pap en kunnen dus mee oplossingen zoeken voor de milieuproblemen die voortkomen uit ons energiegedrag. Problemen zoals de uitstoot van CO2, het broeikaseffect, verzuring en smog zijn prangend en dringend aan te pakken.

Rationeel EnergiegebruikGewapend met praktische informatie en inzicht, kan de consument het roer omkeren. Het blijkt dat we met behoud van comfort en met minimale investeringen een veel energiezuiniger huishouden kunnen voeren. De investeringen betalen zich relatief snel terug en blijken eerder winst te zijn.

Vooral elektriciteit verdient de nodige aandacht. Bij opwekking van elektriciteit uit brandstoffen gaat immers meer dan 60% van de primaire energie verloren via de koeltorens of koelwaters. Als je weet dat heel wat toestellen een sluimerend verbruik hebben (verbruik in stand-by of gewoon door in het stopcontact te steken), dan is het duidelijk dat ons energiegedrag slimmer kan.

E   T 016 23 26 49


© 2000-2017, Dialoog vzw : Duurzaam Bouwen & Bewust Wonen - Disclaimer
Remylaan 13, 3018 Wijgmaal-Leuven -