Je bent hier » Cursussen » Deelnemers getuigen

Deelnemers getuigen

Wat ik je kan zeggen is dat ik zonder de hulp van Het provinciaal steunpunt niet mijn doelstelling had kunnen behalen: het bouwen van een woning lager of gelijk aan een E-peil van 30 (= BEN-Woning ).

 

Mijn eerste adviesbureau (?) stond telkens verbaasd over mijn talrijke  op- en aanmerkingen ivm mijn bouw- en epb- gerelateerde kennis die ik ten dele aan jullie te danken heb. BouwTeamcursus van Dialoog, mijn vraagstellingen aan jullie adres via e-mail, Duurzaam Bouwadvies (Technisch verslag) … dit alles heeft een grote positieve impact gehad op het bouwproces en geleid tot wat nu het eindresultaat is: een duurzame én energiezuinige woning.

 

Trouwens, met enige fierheid kan ik jullie wel verkondigen dat ik geïnterviewd en gefotografeerd ben geweest in het infomagazine juni-augustus (03/2017)  Info Tremelo  (Tremelo-Baal). Aanleiding hiervoor: gratis Duurzaam Bouwadvies (de gemeente draagt de kosten). En … ontelbare positieve reacties dat ik hierop heb gekregen en hedendaags nog steeds krijg.

 

Concreet, jullie deskundig advies heeft geleid tot  impact op oa. kelderproblematiek, premies, blowerdoor, E-peil, isolatie & plaatsing, damp- luchtscherm, materiaalkeuze dakbedekking & ruwbouw, zonnepanelen, luchtdicht bouwen, pur-in situ, mechanische ventilatie, binnendeuren … Kortom, te veel om hier allemaal te declareren.

 

Het allerbeste advies dat ik kan meegeven aan een (kandidaat-)bouwer en verbouwer: volg de cursussen van Steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant en Dialoog.

 

Je bent maar beter goed voorbereid want de bouw van een woning is een investering voor het leven. Door je voldoende te informeren kun je veel ellende voorkomen én geld besparen. Dus: maak gebruik van het advies want je kunt er alleen maar bij winnen.

 

Mijn grote dank gaat hierbij naar alle medewerkers van Steunpunt Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant, alle docenten en docentes  van Duurzaam Bouwadvies en overige cursussen en hoofdzakelijk aan mevrouw Marleen De Roye.

 

Beste mensen, nogmaals hartelijk, hartelijk dank voor jullie uitstekende inzet én motivatie. Jullie waren en zijn nog steeds mijn rots in de branding aangaande de bouw van deze duurzame nieuwbouwwoning.

 

Stefan Raemdonck

Over onze InfraxBouwTeamcursus en ons Duurzaam Bouwadvies

 

 

"Dikke pluim voor de lesgeefster. Met zoveel energie kun je een volledig gebouw verwarmen (en renoveren). Wel bedankt."

 

Johan Defloo, Leuven

Over onze InfraxBouwTeamcursus

 

 

“De twee dagen bleken heel goed gevuld, en vermoeiend, maar absoluut van topkwaliteit."

 

"Voor de renovatie van ons oud herenhuis wilden we graag zo duurzaam mogelijk werken, en het dus onder andere tot een laagenergiehuis ombouwen. Bij de gesprekken met de verschillende aannemers die we daarvoor nodig hadden (nieuwe cv-installatie, nieuwe ramen, dakisolatie, gevelisolatie …) bleek dat er veel verschillende meningen waren, en dat niet iedereen evenzeer openstond voor onze doorgedreven 'duurzaamheidswensen'. Bovendien gaven verschillende aannemers tegenstrijdige informatie."

 

"Daarom besloten we het project zoveel mogelijk zelf te coördineren, en streng toe te zien op de uitvoering. Alleen ontbrak ons nog de kennis om dit mogelijk te maken. Na even surfen kwamen we uit bij de cursus BouwTeams van Dialoog, die perfect aan onze nood leek te beantwoorden. Twee volle dagen intensieve opleiding aan een supervoordelige prijs. Vanwege de beperkte duur en prijs verwachtten we er niet té veel van, maar schreven we ons toch in."

 

"De twee dagen bleken heel goed gevuld, en vermoeiend, maar absoluut van topkwaliteit. Met deze cursus (en vooral ook de uitgebreide syllabus ter herhaling) hadden we alles in handen om onze verbouwing tot een duurzaam einde te brengen. Dit is echt een must voor iedereen die duurzaam wil bouwen of verbouwen, en onafhankelijke 'state-of-the-art' informatie wil om sterk te staan ten opzichte van aannemers en architecten."

 

Filip Thues, Diest

Over onze InfraxBouwTeamcursus

 

Zo'n cursus wil ik ook volgen

Terug naar inschrijving

Dialoog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Dialoog vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Dialoog vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt en contact met ons wilt opnemen dan kan dit via deze contactgegevens:

 

Dialoog vzw

Remylaan 13

3018 Wijgmaal-Leuven

info@dialoog.be

016 23 26 49

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Dialoog vzw verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens

hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

We kunnen persoonsgegevens ook delen met derden als je ons daar toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Dialoog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist met een maximum van 5 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Je kunt ons daarvoor contacteren op 016 23 26 49 of via info@dialoog.be.

 

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel daarvan door ons of door één van onze verwerkers. Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Dialoog vzw kan haar privacyverklaring te allen tijde aanpassen. Wijzigingen kondigen we altijd aan onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wilt raadplegen.

 

Laatste update op 22 maart 2018

Achtergrondafbeelding

016 23 26 49

info@dialoog.be

facebook.com/dialoogvzw